Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ Bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre zamestnancov, podniky i celú spoločnosť. To je hlavným posolstvom kampane Zdravé pracoviská, ktorá prebieha v rokoch 2016 až 2017. Má tri kľúčové ciele: propagovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života, predchádzať zdravotným problémom počas celého … Čítať ďalej Európska kampaň EU – OSHA