Európsky týždeň boja proti drogám 2018

     V pondelok 19. novembra 2018 odštartoval Európsky týždeň boja proti drogám, v rámci ktorého pripadá aj Medzinárodný deň bez fajčenia. Vedeli ste, že závislosť od nikotínu je rovnako silná, ako od tvrdých drog?

 

     Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je už po dvadsiaty raz od roku 1998 vyhlásený z iniciatívy Európskej únie za Európsky týždeň boja proti drogám.  Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

     Približne 85 % fajčiarov si vybuduje silnú závislosť od nikotínu, ktorá sa vyrovná závislosti od heroínu alebo kokaínu. Môže trvať aj niekoľko mesiacov či rokov, kým sa jej fajčiar úplne zbaví. Ako na to? Štúdie ukázali, že týchto päť bodov je dôležitých, aby ste prestali fajčiť. Najlepšie predpoklady na úspech budete mať vtedy, ak ich budete uplatňovať všetky:

 

  1. Buďte NAOZAJ rozhodnutý prestať fajčiť.
  2. Získajte stálu podporu svojho okolia.
  3. Snažte sa zmeniť svoj životný štýl celkovo – t. j. postupne pridať pravidelný pohyb, ale aj oddych, upraviť stravovacie návyky. Zmena by mala byť postupná, ale dôsledná.
  4. Ak je to potrebné, užívajte aj lieky na podporu zanechania fajčenia, ale užívajte ich presne podľa návodu.
  5. Pripravte sa aj na zvládnutie ťažkých situácií počas odvykania i prípadnej recidívy fajčenia.

Elektronické cigarety problém neriešia

 

     Hoci existujú rôzne druhy elektronických cigariet, pri fajčení ktorých človek nevdychuje dym, ale vodnú paru, fajčiar sa pomocou nich nezbaví svojej závislosti od nikotínu. Podľa pneumologičky MUDr. Marianny Šeligovej, PhD. nepredstavujú ani zdravšiu alternatívu fajčenia. „Počas fajčenia elektronickej cigarety je nikotín dodávaný do organizmu v oveľa čistejšej forme. Závislosť od neho teda vzniká oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Pôsobenie nikotínu v tejto ,čistejšej‘ podobe má za následok výraznejšie pôsobenie na kardiovaskulárny systém – t.j. vzostup tlaku, zúženie ciev. Pre lepšiu predstavu – fajčiar takýchto cigariet má vyššie riziko akútnych kardiovaskulárnych príhod – napr. srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, hypertenzná kríza a podobne,” varuje doktorka Šeligová.

 

     Skoncovať s cigaretami má zmysel v akomkoľvek veku. Riziko ochorení v dôsledku fajčenia sa zníži zhruba o tretinu už po roku nefajčenia, za päť rokov o polovicu a po 10 – 15 rokoch bez cigarety je takmer zrovnateľné s nefajčiarom. Závislosť od fajčenia a jej rôzne stupne je možné identifikovať prostredníctvom modifikovaného Fagerströmovho testu pre nikotínovú závislosť. „Pacientom odporúčame absolvovať vstupné špecializované pneumologické vyšetrenie najmä z toho dôvodu, aby sa zhodnotil celkový zdravotný stav pacienta a zachytili sa prípadné zmeny, resp. ochorenia pľúc vznikajúce v súvislosti s fajčením,“ dodáva odborníčka. Po porade s lekárom je následne možné siahnuť po liekoch na odvykanie od fajčenia.

     Svetová správa o drogách 2018 (World druh report 2018) uvádza, že aspoň jedenkrát v roku 2016 užilo drogu približne 275 miliónov ľudí vo svete (asi 5,6% celosvetovej populácie) vo veku 15 až 64 rokov. Približne 31 miliónov ľudí, ktorí užívajú drogy, trpí poruchami zapríčinenými užívaním drog. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomrelo v roku 2015 približne 450 000ľudí v dôsledku užívania drog. Z týchto úmrtí, 167 750 bolo priamo spojených s poruchami užívania drog (predovšetkým predávkovaním). Zvyšok bol nepriamo pripísaný užívaniu drog a zahŕňal aj úmrtia na HIV a hepatitídu C získané prostredníctvom nebezpečných injekčných postupov.

 

     V tomto čase prebiehajú hlavne v školách a vzdelávacích inštitúciách aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom. Žiaci a študenti sa zapájajú do zážitkových aktivít zameraných na formovanie postoja k závislostiam. Realizujú sa rôzne prednášky, besedy, premietajú DVD s danou tématikou. V priestoroch RÚVZ sa vystavujú svojpomocne zhotovené prevenčné panely a informačné nástenky s touto témou.