Európsky týždeň boja proti drogám 2019

     Európsky týždeň boja proti drogám je vyhlásený z iniciatívy EÚ na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998.

 

     Droga je látka, ktorá po požití určitým spôsobom mení „normálne fungovanie organizmu“.  U nás sa toto slovo používa v užšom význame ako látka, ktorá mení duševný stav (náladu, stav vedomia, psychiku), a na ktorú zväčša vzniká závislosť.
Drogy sa stali súčasťou každodenného života takmer u väčšiny ľudskej populácie. Diskotéky sú plné drog, ulice sú plné drog, školy, parky, domácnosti, …

     Jednoducho, drogy sa nachádzajú všade a tak je lepšie niečo o nich vedieť, ako sa tváriť, že neexistujú alebo mať skreslené informácie z masmédií.

 

     Najrozšírenejšími legálnymi drogami bežne dostupnými sú alkohol a tabak, ale aj niektoré lieky na lekársky predpis (napr. utišujúce prostriedky na bolesť /analgetiká/, lieky na spanie, na upokojenie a rôzne povzbudzujúce prípravky, či látky s budivými účinkami). Patria sem aj niektoré bežne používané látky ako riedidlá na farby či lepidlá. Ich užívanie je nebezpečné, lebo ak človek pri ich vdychovaní upadne do bezvedomia hrozí mu smrteľná otrava.
  Drogou číslo 1 je na Slovensku alkohol.

 

     Niekoľko medzinárodných dokumentov identifikuje potrebu prijať opatrenia týkajúce sa zníženia škodlivého požívania alkoholu. V roku 2010 bola na 63. Svetovom zdravotníckom zhromaždení schválená Globálna stratégia znižovania škodlivých účinkov alkoholu. Európsky región Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) prijal tiež Európsky akčný plán znižovania škodlivých účinkov alkoholu 2012 – 2020. Aj po takmer 8 rokoch od prijatia akčného plánu je spotreba alkoholu na obyvateľa, a s tým súvisiace poškodenia, v Európskom regióne WHO stále najvyššia na svete. Napriek tomu bol zaznamenaný určitý pokrok. V celom regióne  sa spotreba alkoholu na obyvateľa znížila z priemerných 11,2 litrov v rokoch 2009 – 2011 na 9,8 litrov v rokoch 2015 – 2017 (pokles z 30 na 19 litrov u mužov a z 11 na 6 litrov u žien). K ďalším pozitívnym výsledkom patria zmeny v postojoch, zvýšená informovanosť a rastúca podpora verejnosti týkajúca sa opatrení na kontrolu alkoholu.

 

     K Európskemu týždňu boja proti drogám 2018 bolo pracovníkmi Odborov podpory zdravia a výchovy k zdraviu edukovaných približne 6200 respondentov. Informácie boli zverejnené na webových stránkach RÚVZ, v regionálnych novinách, prostredníctvom informačných panelov a edukačných materiálov.