Hlásenie o epidemiologickej situácii 2021

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach  za okresy Svidník a Stropkov

v 16. kalendárnom týždni 2021

v 15. kalendárnom týždni 2021

v 12. kalendárnom týždni 2021

v 11. kalendárnom týždni 2021

v 9. kalendárnom týždni 2021

v 7. kalendárnom týždni 2021

v 6. kalendárnom týždni 2021

v 4. kalendárnom týždni 2021

v 2. kalendárnom týždni 2021

v 1. kalendárnom týždni 2021

 

Mesačné hlásenie o epidemiologickej situácii v okrese Svidník a Stropkov za mesiac