Hlásenie o epidemiologickej situácii 2022

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach  za okresy Svidník a Stropkov

 

Mesačné hlásenie o epidemiologickej situácii v okrese Svidník a Stropkov za mesiac

marec 2022

február 2022

január 2022