Konzultácie a poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť

     Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť v rámci pôsobnosti a činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku poskytujeme na jednotlivých oddeleniach úradu pracovný deň v čase  od 8.00 hod. do 14.00 hod.

     Poradenstvo a konzultácie sa poskytujú na jednotlivých oddeleniach úradu osobne, telefonicky alebo e-mailom. Pre dlhšie osobné konzultácie je vhodné sa vopred telefonický dohodnúť.

  • Oddelenie epidemiológie – č. dverí 310
  • Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva  – č.  dverí – 312
  • Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia – č. dverí – 306
  • Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov č. dverí 304
  • Oddelenie hygieny detí a mládežeč. dverí 311
  • Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu – č. dverí 310