Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19

RÚVZ so sídlom vo Svidníku v záujme zlepšenia dodržiavania opatrení pomocou kontrol zriadil mailovú adresu na nahlásenie  porušenia protiepidemických opatrení COVID – 19.

 

email: sk.porusovanieopatreni@uvzsr.sk

 

Porušovanie protiepidemických opatrení môžete nahlasovať aj telefonický v pracovnom čase od 8.00 do 15.00 hod. na jednotlivé oddelenia: 

Oddelenie PPL:  0910 575 615

Oddelenie HV:  0910 559 399

Oddelenie HŽP:  0910 580 052

Oddelenie HDaM: 0910 580 707

Oddelenie EPZaVZ: 0910 743 305

Sekretariát: 054/7880012