Mesiac o srdcových témach

Edukačná kampaň MOST je zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti kardiovaskulárnych ochorení (KVO), na zvýšenie informovanosti verejnosti  o rizikových faktoroch ochorení srdca a ciev a poukázania na možnosti prevencie s fokusom na zdravý životný štýl. Každoročne v priebehu mesiaca september sa realizujú edukačné aktivity na podporu tohto cieľa s vyvrcholením počas Dňa srdca na Slovensku, ktorý sa  v roku 2017 uskutoční 29. septembra na území celej SR.

 

 

 

 

 

Vo Svidníku sa Kampaň uskutoční 29. 9. 2017, v nákupnom centre MAKOS, ul. Centrálna  od 9,00 hod.  – 13,00 hod.  

Záujemcovia si môžu nechať odmerať tlak krvi, hladinu celkového cholesterolu a HDL cholesterolu z kapilárnej krvi, antropometrické merania pásu a bokov – BMI. Vyšetrenie je spojené s odborným poradenstvom, ktoré poskytnú pracovníčky z Poradenského centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku.

Uvítame všetkých, ktorým záleží na vlastnom zdraví. Cielenou prevenciou zabránime nárastu srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú príčinou 50% úmrtnosti v SR.

Ak nemôžete prísť – uvítame Vás počas celého roka v „Poradni zdravia“ pri RÚVZ vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, na základe objednania tel.: 054/7880026.

Bezplatne Vás vyšetríme a odborne poradíme!

„Milujte svoje srdce“

Srdce nám poháňa celé telo, umožňuje nám milovať, smiať sa a žiť naplno….