Poradňa očkovania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom vo Svidníku,

 

Sovietskych hrdinov č. 79, 089 01 Svidník

oddelenie epidemiológie

poskytuje pre verejnosť poradenstvo v oblasti ochorení preventabilných očkovaním:

  • Poradňa v problematike povinného pravidelného očkovania osôb, ktoré dosiahli určený vek
  • Poradňa očkovania pred cestou do zahraničia
  • Poradňa v problematike odporúčaného očkovania
  • Poradňa očkovania detí s kontraindikáciami
  • Poradňa týkajúca sa očkovacieho kalendára, odstupov medzi jednotlivými očkovaniami

Termín:

  • Konzultácie sa konajú 1x mesačne v prvú stredu v mesiaci v čase od 13.00 – 15.00 hod.
  • Na konzultácie je potrebné sa vopred nahlásiť na oddelení epidemiológie.

Zodpovedná osoba: MUDr. Ingrid Senajová, MPH

Kontakt:

  • Telefón: 054/7880031, 7880026
  • Email: sk.senajova@uvzsr.sk

 Očkovací kalendár