Pozitívne testovaní v okrese Svidník a Stropkov

P.č.  Pohlavie Okres Cestovateľská anamnéza
1. Muž Svidník Rakúsko
2. Muž Svidník Rakúsko
3. Muž Svidník Rakúsko
4. Muž Svidník kontakt
5. Muž Svidník kontakt
6. Žena Svidník kontakt
7. Muž Svidník Veľká Británia (karanténne stredisko)
8. Žena Stropkov Rakúsko
 9. Muž Svidník  Veľká Británia (karanténne stredisko)
 10.  Žena Stropkov Nemecko
 11.  Muž Svidník Česká republika (karanténne stredisko)
12. Žena Stropkov Rakúsko (karanténne stredisko)
13. Muž Svidník Belgicko (karanténne stredisko)
 14. Žena Svidník Veľká Británia
 15. Žena Svidník kontakt
 16. Muž Stropkov Kontakt
 17.  Muž Stropkov   
 18. Žena Svidník Kontakt
 19.
 Muž Stropkov   Ukrajina
 20. Muž Stropkov   Bulharsko
 21.  Žena Stropkov   Bulharsko
 22. Muž  Stropkov   Bulharsko
 23. Žena Stropkov  Ukrajina
 24.
Muž Svidník   Kontakt
 25.
Žena Svidník  Kontakt
26.
Žena Svidník Kontakt
27.
Žena Svidník  
28.
Muž  Stropkov  Kontakt 
29. Muž Svidník   Kontakt
 30.  Žena Svidník   Kontakt
31. Žena Svidník Kontakt
32. Žena Stropkov  
33. Muž Stropkov Kontakt
34. Žena Svidník Česká republika
35. Muž Svidník Ukrajina
36. Muž Svidník Svadba
37. Žena Svidník Svadba
38. Žena Stropkov Svadba
39. Muž Stropkov  Svadba
40. Žena Stropkov  Svadba
41. Muž Stropkov
Svadba
42. Žena Stropkov  Svadba
43. Žena Stropkov  Svadba
44. Žena Stropkov  Svadba
45. Žena Svidník Svadba
46. Muž Stropkov  Svadba
47. Žena Stropkov  Svadba
48. Žena Svidník  
49. Muž Svidník Svadba
50. Muž Stropkov  Svadba
51. Žena Svidník Svadba
52. Žena Svidník Svadba
53. Muž Svidník Svadba
54. Žena Svidník Svadba
55. Muž Svidník Svadba
56. Žena Stropkov  Svadba
57. Žena Svidník Svadba
58. Žena Svidník Svadba
59. Muž Svidník Svadba
60. Žena Svidník Svadba
61. Žena Stropkov  Svadba
62. Muž Svidník Svadba
63. Muž Svidník Svadba
64. Žena Stropkov  Svadba
65. Žena Stropkov  Svadba
 66. Žena Stropkov  Svadba
 67. Muž  Svidník Svadba
 68. Žena  Svidník  Svadba
69. Muž Svidník Svadba
70. Muž Svidník Svadba
71. Muž Svidník Svadba
72. Muž Svidník Svadba
73. Muž Svidník Svadba
74. Muž Svidník Svadba
75. Muž Svidník Svadba
76. Žena  Svidník Svadba
77. Muž Svidník Svadba
78. Žena  Svidník Svadba
79. Žena  Svidník Svadba
80. Muž Svidník Svadba
81. Muž Svidník Svadba
82. Muž Svidník Svadba
83. Muž Svidník Svadba
84. Žena  Svidník Svadba
85. Žena  Svidník Svadba
86. Muž Svidník Svadba
87. Muž Svidník Svadba
88. Muž Stropkov Svadba
89. Muž Stropkov Svadba
90. Žena  Svidník Svadba
91. Žena  Svidník Svadba
92. Muž Svidník Svadba
93. Žena  Svidník BA kontakt
94. Muž Svidník BA kontakt
95. Žena  Svidník BA kontakt
96. Žena  Svidník BA kontakt
97. Žena  Stropkov Svadba
 98. Muž  Svidník Svadba
99. Muž Svidník Svadba
100. Žena Svidník kontakt
101. Žena Svidník Svadba
102. Muž Svidník Svadba
103. Žena Svidník  
104. Muž Svidník  
105. Žena Svidník Svadba
106. Žena Svidník kontakt
107. Muž Stropkov Česká republika
108. Muž Svidník Svadba
109. Žena Stropkov Svadba
110. Muž Svidník Svadba
111. Žena Stropkov kontakt
112. Muž Svidník Ukrajina
113. Žena Stropkov Svadba
114. Žena Stropkov Svadba
115. Žena Stropkov Svadba
116. Žena Svidník  
117. Muž Svidník Svadba
118. Žena Svidník Svadba
119. Žena Svidník Svadba
120. Muž Svidník Svadba
121. Žena Svidník kontakt
122. Žena Svidník Svadba
123. Žena Svidník Svadba
124. Žena Svidník Svadba
125. Muž Svidník Svadba
126. Žena Svidník kontakt
127. Žena Stropkov Svadba
128. Muž Svidník Svadba
129. Muž Svidník Svadba
130. Žena Svidník Svadba
131. Muž Svidník Svadba
132. Muž Svidník Svadba
133. Muž Svidník Svadba
134. Žena Stropkov Svadba
135. Muž Stropkov Svadba
136. Žena Stropkov Svadba
 137. Žena Stropkov Svadba
 138. Žena Svidník Svadba
 139. Muž Svidník  Svadba
 140. Muž Svidník  Ukrajina
141. Muž Svidník Svadba
142. Žena Svidník Svadba
143. Žena Stropkov Svadba
144. Žena Stropkov Svadba
145. Muž Stropkov Svadba
146. Žena Svidník Svadba
147. Muž Svidník Svadba
148. Muž Stropkov Svadba
149. Žena Svidník Svadba
150. Žena Svidník Svadba
151. Muž Svidník Svadba
152. Žena Stropkov Svadba
153. Žena Stropkov Svadba
154. Žena Stropkov Svadba
155. Žena Stropkov Svadba
156. Žena Stropkov Svadba
157. Muž Stropkov Svadba
158. Žena Svidník Svadba
159. Žena Stropkov Svadba
160. Žena Stropkov Svadba
161. Žena Stropkov Svadba
162. Muž Svidník Kontakt BJ
163. Žena Svidník kontakt
164. Muž Svidník Svadba
165. Muž Svidník Svadba
166. Žena Svidník Svadba
167. Žena Svidník  
168. Muž Stropkov Svadba
169. Muž Stropkov kontakt
170. Žena Stropkov kontakt
171. Muž Svidník kontakt
172. Žena Svidník Svadba
173. Muž Svidník Svadba
174. Muž Svidník Kontakt
175. Muž Svidník kontakt
176. Žena Svidník kontakt
177. Muž Stropkov Svadba
178. Muž Svidník Svadba
179. Muž Svidník Svadba
180. Muž Stropkov Svadba
181. Žena Svidník Svadba
182. Žena Svidník Svadba
183. Muž Svidník Svadba
184. Muž Svidník kontakt
185. Muž Stropkov Svadba
186. Žena Stropkov Svadba
187. Muž Stropkov Svadba
188. Žena Svidník Svadba
189. Muž Stropkov Svadba
190. Muž Stropkov Svadba
191. Muž Stropkov Svadba
192. Žena Stropkov Svadba
193. Žena Stropkov Svadba
194. Žena Stropkov Svadba
195. Muž Svidník Svadba
196. Žena Svidník Svadba
197. Muž Stropkov Svadba
198. Muž Svidník Svadba
199. Žena Svidník Svadba
200. Žena Stropkov Svadba
201. Muž Stropkov Svadba
202. Muž Svidník kontakt BJ
203. Muž Stropkov Svadba
204. Žena Stropkov Svadba
205. Muž Stropkov Svadba
206. Muž Stropkov Svadba
207. Muž Stropkov Svadba
208. Žena Stropkov Svadba
209. Muž Stropkov Svadba
210. Muž Stropkov Svadba
211. Žena Stropkov Svadba
212. Muž Stropkov Svadba
213. Muž Stropkov Svadba
214. Žena Stropkov Svadba
215. Muž Stropkov Svadba
216. Žena Stropkov Svadba
217. Muž Stropkov Svadba
218. Muž Stropkov Svadba
219. Žena Stropkov Svadba
220. Žena Stropkov Svadba
221. Muž Svidník kontakt
222. Žena Svidník kontakt
223. Žena Svidník Svadba
224. Žena Stropkov Svadba
225. Muž Svidník kontakt
226. Žena Stropkov Svadba
227. Žena Stropkov kontakt
228. Žena Svidník Svadba
229. Žena Svidník Svadba
230. Žena Svidník kontakt
231. Žena Svidník kontakt BA
232. Muž Stropkov Svadba
233. Žena Stropkov Svadba
234. Žena Svidník Svadba
235. Muž Svidník Svadba
236. Žena Svidník Svadba
237. Žena Stropkov Svadba
238. Muž Stropkov Svadba
239. Muž Svidník kontakt BJ
240. Muž Svidník Svadba
241. Muž Svidník Svadba
242. Muž Stropkov Svadba
243. Žena Svidník Svadba
244. Žena Stropkov Svadba
245. Muž Stropkov Svadba
246. Žena Stropkov Svadba
247. Žena Stropkov Svadba
248. Žena Stropkov Svadba
249. Žena Svidník kontakt
250. Muž Svidník  
251. Muž Stropkov Svadba
252. Žena Stropkov Svadba
253. Žena Svidník kontakt
254. Žena Svidník kontakt
255. Muž Stropkov Svadba
256. Muž Svidník Svadba
257. Muž Stropkov Svadba
258. Žena Svidník kontakt
259. Muž Svidník kontakt
260. Žena Svidník kontakt
261. Žena Svidník kontakt
262. Žena Stropkov  
263. Žena Stropkov Svadba
264. Muž Stropkov Svadba
265. Muž Svidník  
266. Žena Stropkov kontakt
267. Muž Stropkov kontakt
268. Muž Stropkov kontakt
269. Muž Stropkov kontakt
270. Muž Stropkov kontakt
271. Muž Stropkov kontakt
272. Muž Svidník  
273. Žena Stropkov Svadba
274. Muž Stropkov kontakt
275. Žena Stropkov Svadba
276. Žena Stropkov Svadba
277. Muž Svidník  
278. Žena Svidník kontakt
279. Žena Svidník kontakt
280. Žena Stropkov  
281. Muž Stropkov  
282. Muž Svidník Svadba
283. Muž Stropkov kontakt
284. Muž Stropkov kontakt
285. Žena Svidník  
286. Muž Svidník Svadba
287. Muž Svidník Svadba
288. Žena Svidník kontakt
289. Žena Stropkov Svadba
290. Žena Svidník kontakt
291. Muž Svidník kontakt
292. Muž Svidník kontakt
293. Žena Svidník kontakt
294. Muž Stropkov Svadba
295. Muž Svidník  
296. Žena Stropkov Svadba
297. Muž Stropkov Svadba
298. Žena Stropkov Svadba
299. Muž Svidník kontakt
300. Muž Svidník Svadba
301. Muž Stropkov Svadba
302. Žena Svidník Svadba
303. Muž Stropkov kontakt
304. Žena Svidník Svadba
305. Žena Svidník Svadba
306. Muž Svidník Svadba
307. Muž Svidník Svadba
308. Muž Svidník Svadba
309. Žena Svidník Svadba
310. Muž Svidník kontakt
311. Žena Stropkov kontakt
312. Muž Svidník kontakt
313. Žena Stropkov Svadba
314. Žena Svidník kontakt
315. Žena Svidník Svadba
316. Žena Stropkov Svadba
317. Žena Svidník kontakt
318. Muž Stropkov Svadba
319. Žena Svidník kontakt
320. Muž Svidník Svadba
321. Žena Stropkov kontakt
322. Žena Svidník kontakt
323. Žena Svidník kontakt
324. Žena Stropkov Svadba
325. Žena Stropkov Svadba
326. Žena Stropkov Svadba
327. Muž Stropkov Svadba
328. Muž Stropkov Svadba
329. Muž Svidník kontakt
330. Žena Stropkov kontakt
331. Muž Stropkov kontakt
332. Žena Svidník Svadba
333. Muž Svidník Svadba
334. Žena Svidník kontakt
335. Muž Svidník kontakt
336. Žena Svidník kontakt
337. Muž Svidník Svadba
338. Žena Stropkov Svadba
339. Žena Svidník kontakt
340. Muž Svidník kontakt
341. Muž Stropkov Svadba
342. Muž Stropkov kontakt
343. Žena Stropkov Svadba
344. Muž Stropkov kontakt
345. Žena Stropkov kontakt
346. Muž Stropkov kontakt
347. Žena Svidník kontakt
348. Žena Svidník kontakt
349. Muž Stropkov kontakt
350. Muž Stropkov kontakt
351. Muž Stropkov kontakt
352. Žena Svidník kontakt
353. Žena Svidník kontakt
354. Muž Svidník kontakt
355. Žena Svidník kontakt
356. Muž Stropkov Holandsko
357. Žena Svidník kontakt
358. Muž Stropkov Rakúsko
359. Muž Stropkov Svadba
360. Muž Stropkov kontakt
361. Žena Stropkov kontakt
362. Žena Stropkov Svadba
363. Žena Stropkov Svadba
364. Žena Stropkov Svadba
365. Žena Stropkov kontakt
366. Žena Svidník kontakt
367. Žena Svidník kontakt
368. Muž Svidník kontakt
369. Žena Svidník kontakt
370. Žena Svidník Svadba
371. Žena Stropkov kontakt
372. Muž Svidník kontakt
373. Žena Svidník Svadba
374. Muž Svidník Svadba
375. Žena Svidník kontakt
376. Žena Svidník kontakt
377. Muž Stropkov kontakt
378. Žena Stropkov kontakt
379. Žena Stropkov kontakt
380. Žena Stropkov kontakt
381. Žena Stropkov kontakt
382. Žena Svidník kontakt
383. Muž Stropkov kontakt
384. Žena Svidník kontakt
385. Žena Svidník kontakt
386. Žena Svidník kontakt
387. Muž Svidník kontakt
388. Muž Stropkov Svadba
389. Žena Stropkov kontakt
390. Žena Stropkov kontakt
391. Žena Svidník kontakt
392. Žena Svidník kontakt
393. Žena Svidník kontakt
394. Žena Svidník kontakt
395. Žena Stropkov kontakt
396. Žena Stropkov Svadba
397. Muž Svidník kontakt
398. Žena Svidník kontakt
399. Žena Svidník kontakt
400. Muž Svidník kontakt
401. Muž Stropkov kontakt
402. Žena Stropkov kontakt
403. Žena Svidník kontakt
404. Muž Svidník kontakt
405. Muž Svidník kontakt
406. Muž Svidník kontakt
407. Muž Svidník kontakt
408. Žena Svidník kontakt
409. Žena Svidník kontakt
410. Žena Svidník kontakt
411. Žena Stropkov kontakt
412. Žena Svidník kontakt
413. Žena Stropkov kontakt
414. Muž Svidník kontakt
415. Žena Svidník kontakt
416. Muž Svidník kontakt
417. Žena Svidník kontakt
418. Žena Svidník kontakt
419. Žena Stropkov kontakt
420. Žena Stropkov kontakt
421. Muž Svidník kontakt
422. Žena Svidník kontakt
423. Muž Stropkov kontakt
424. Žena Stropkov kontakt
425. Žena Stropkov kontakt
426. Muž Stropkov kontakt
427. Žena Svidník  
428. Žena Svidník  
429. Muž Stropkov kontakt
430. Muž Stropkov kontakt
431. Muž Svidník kontakt
432. Žena Svidník kontakt
433. Žena Svidník kontakt
434. Muž Stropkov kontakt
435. Muž Stropkov kontakt
436. Žena Svidník  
437. Žena Svidník  
438. Žena Svidník  
439. Muž Svidník kontakt
440. Muž Stropkov Svadba
441. Žena Svidník kontakt
442. Žena Svidník kontakt
443. Žena Svidník kontakt
444. Muž Svidník  
445. Muž Svidník  
446. Muž Svidník  
447. Žena Svidník  
448. Muž Svidník kontakt
449. Žena Svidník kontakt
450. Žena Svidník kontakt
451. Muž Svidník  
452. Muž Svidník kontakt
453. Muž Svidník kontakt
454. Žena Svidník kontakt
455. Žena Svidník kontakt
456. Muž Svidník  
457. Muž Svidník  
458. Žena Svidník kontakt
459. Žena Svidník kontakt
460. Muž Svidník kontakt
461. Žena Svidník kontakt
462. Muž Svidník  
463. Muž Svidník kontakt
464. Muž Stropkov kontakt
465. Žena Stropkov kontakt
466. Muž Stropkov kontakt
467. Žena Stropkov kontakt
468. Žena Stropkov Rakúsko
469. Muž Svidník  
470. Muž Svidník  
471. Žena Svidník  
472. Žena Svidník kontakt
473. Muž Svidník kontakt
474. Muž Stropkov kontakt
475. Žena Svidník kontakt
476. Muž Svidník kontakt
477. Muž Svidník kontakt
478. Muž Svidník kontakt
479. Žena Stropkov kontakt
480. Muž Stropkov kontakt
481. Muž Stropkov kontakt
482. Muž Svidník kontakt
483. Muž Svidník kontakt
484. Muž Stropkov kontakt
485. Muž Stropkov kontakt
486. Žena Stropkov kontakt
487. Muž Svidník kontakt
488. Žena Stropkov kontakt
489. Muž Svidník kontakt
490. Žena Svidník kontakt
491. Muž Svidník kontakt
492. Muž Svidník kontakt
493. Žena Stropkov kontakt
494. Žena Stropkov kontakt
495. Žena Svidník kontakt
496. Muž Svidník kontakt
497. Muž Svidník kontakt
498. Žena Stropkov kontakt
499. Žena Svidník kontakt
500. Muž Stropkov  
501. Muž Svidník  
502. Žena Svidník kontakt
503. Muž Svidník kontakt
504. Žena Svidník kontakt
505. Muž Svidník kontakt
506. Muž Svidník kontakt
507. Muž Svidník kontakt
508. Žena Svidník kontakt
509. Muž Svidník kontakt
510. Žena Svidník kontakt
511. Muž Svidník kontakt
512. Žena Svidník kontakt
513. Muž Svidník kontakt
514. Žena Svidník kontakt
515. Muž Svidník kontakt
516. Žena Svidník kontakt
517. Muž Svidník kontakt
518. Muž Svidník kontakt
519. Muž Svidník kontakt
520. Muž Svidník kontakt
521. Muž Svidník kontakt
522. Muž Svidník kontakt
523. Žena Svidník kontakt
524. Žena Stropkov kontakt
525. Muž Stropkov kontakt
526. Muž Svidník kontakt
527. Muž Svidník kontakt
528. Muž Svidník kontakt
529. Žena Svidník kontakt
530. Žena Svidník kontakt
531. Žena Svidník kontakt
532. Muž Svidník kontakt
533. Žena Svidník kontakt
534. Žena Svidník kontakt
535. Muž Svidník kontakt
536. Muž Svidník kontakt
537. Muž Svidník Česká republika
538. Žena Svidník kontakt
539. Muž Stropkov kontakt
540. Žena Stropkov kontakt
541. Žena Stropkov kontakt
542. Muž Svidník kontakt
543. Žena Svidník kontakt
544. Žena Svidník kontakt
545. Žena Stropkov kontakt
546. Žena Stropkov kontakt
547. Žena Stropkov kontakt
548. Žena Svidník kontakt
549. Žena Stropkov kontakt
550. Muž Stropkov kontakt
551. Muž Svidník kontakt
552. Muž Stropkov kontakt
553. Muž Svidník kontakt
554. Muž Stropkov kontakt
555. Žena Svidník kontakt
556. Žena Svidník kontakt
557. Muž Svidník kontakt
558. Muž Stropkov kontakt
559. Muž Stropkov kontakt
560. Muž Svidník kontakt
561. Muž Stropkov kontakt
562. Muž Stropkov kontakt
563. Žena Stropkov kontakt
564. Muž Stropkov kontakt
565. Muž Stropkov kontakt
566. Žena Stropkov kontakt
567. Muž Stropkov kontakt
568. Žena Stropkov kontakt
569. Žena Stropkov kontakt
570. Muž Svidník kontakt
571. Žena Svidník kontakt
572. Muž Stropkov kontakt
573. Žena Stropkov kontakt
574. Muž Stropkov kontakt
575. Žena Svidník kontakt
576. Žena Svidník kontakt
577. Muž Svidník kontakt
578. Žena Stropkov kontakt
579. Žena Svidník kontakt
580. Žena Svidník kontakt
581. Muž Svidník kontakt
582. Muž Svidník kontakt
583. Muž Svidník kontakt
584. Muž Svidník kontakt
585. Muž Stropkov kontakt
586. Žena Stropkov kontakt
587. Muž Stropkov kontakt
588. Žena Svidník kontakt
589. Žena Svidník kontakt
590. Žena Svidník kontakt
591. Muž Svidník kontakt
592. Muž Svidník kontakt
593. Žena Svidník kontakt
594. Muž Stropkov kontakt
595. Žena Svidník kontakt
596. Žena Svidník kontakt
597. Muž Svidník kontakt
598. Žena Svidník kontakt
599. Muž Svidník kontakt
600. Žena Svidník kontakt
601. Žena Svidník kontakt
602. Muž Svidník kontakt
603. Žena Svidník kontakt
604. Žena Svidník kontakt
605. Žena Stropkov kontakt
606. Žena Stropkov kontakt
607. Žena Stropkov kontakt
608. Žena Stropkov kontakt
609. Žena Stropkov kontakt
610. Muž Stropkov kontakt
611. Žena Stropkov kontakt
612. Žena Stropkov kontakt
613. Žena Stropkov kontakt
614. Žena Stropkov kontakt
615. Muž Svidník kontakt
616. Žena Svidník kontakt
617. Muž Svidník kontakt
618. Muž Svidník kontakt
619. Muž Svidník kontakt
620. Žena Svidník kontakt
621. Muž Svidník kontakt
622. Muž Svidník kontakt
623. Žena Svidník kontakt
624. Muž Svidník kontakt
625. Žena Svidník kontakt
626. Muž Svidník kontakt
627. Žena Svidník kontakt
628. Muž Svidník kontakt
629. Žena Svidník kontakt
630. Muž Svidník kontakt
631. Žena Svidník kontakt
632. Muž Svidník kontakt
633. Žena Svidník kontakt
634. Žena Svidník kontakt
635. Žena Svidník kontakt
636. Muž Svidník kontakt
637. Muž Svidník kontakt
638. Muž Svidník kontakt
639. Žena Svidník kontakt
640. Žena Svidník kontakt
641. Žena Stropkov kontakt
642. Žena Stropkov kontakt
643. Muž Svidník kontakt
644. Žena Svidník kontakt
645. Žena Svidník kontakt
646. Muž Svidník kontakt
647. Žena Svidník kontakt
648. Žena Svidník kontakt
649. Žena Svidník kontakt
650. Žena Svidník kontakt
651. Žena Svidník kontakt
652. Muž Stropkov kontakt
653. Žena Stropkov kontakt
654. Muž Stropkov kontakt
655. Žena Stropkov kontakt
656. Žena Svidník kontakt
657. Žena Svidník kontakt
658. Žena Svidník kontakt
659. Žena Svidník kontakt
660. Muž Svidník kontakt
661. Muž Svidník kontakt
662. Muž Svidník kontakt
663. Muž Svidník kontakt
664. Muž Stropkov kontakt
665. Muž Svidník kontakt
666. Muž Svidník kontakt
667. Žena Svidník kontakt
668. Žena Svidník kontakt
669. Muž Svidník kontakt
670. Žena Stropkov kontakt
671. Žena Svidník kontakt
672. Žena Svidník kontakt
673. Muž Svidník kontakt
674. Muž Svidník kontakt
676. Žena Stropkov kontakt
677. Žena Svidník kontakt
678. Muž Svidník kontakt
679. Žena Stropkov kontakt
680. Žena Stropkov kontakt
681. Žena Stropkov kontakt
682. Muž Stropkov kontakt
683. Muž Stropkov kontakt
684. Muž Stropkov kontakt
685. Žena Stropkov kontakt
686. Muž Stropkov kontakt
687. Žena Stropkov kontakt
688. Žena Stropkov kontakt
689. Žena Stropkov kontakt
690. Muž Stropkov kontakt
691. Žena Stropkov kontakt
692. Žena Svidník kontakt
693. Žena Svidník kontakt
694. Žena Svidník kontakt
695. Žena Svidník kontakt
696. Žena Svidník kontakt
697. Muž Stropkov kontakt
698. Žena Stropkov kontakt
699. Žena Stropkov kontakt
700. Žena Stropkov  
701. Žena Stropkov kontakt
702. Muž Stropkov kontakt
703. Muž Svidník kontakt
704. Žena Svidník kontakt
705. Muž Svidník kontakt
706. Muž Svidník kontakt
707. Žena Svidník kontakt
708. Muž Svidník kontakt
709. Žena Svidník kontakt
710. Žena Svidník kontakt
711. Žena Svidník kontakt
712. Žena Svidník kontakt
713. Žena Svidník kontakt
714. Žena Svidník kontakt
715. Žena Svidník kontakt
716. Muž Svidník kontakt
717. Žena Svidník kontakt
718. Žena Svidník kontakt
719. Žena Svidník kontakt
720. Muž Svidník kontakt
721. Muž Svidník kontakt
722. Žena Svidník kontakt
723. Žena Svidník kontakt
724. Muž Svidník kontakt
725. Žena Svidník kontakt
726. Muž Svidník kontakt
727. Žena Svidník kontakt
728. Žena Svidník kontakt
729. Žena Svidník kontakt
730. Žena Svidník kontakt
731. Žena Svidník kontakt
732. Žena Svidník kontakt
733. Žena Svidník kontakt
734. Žena Svidník kontakt
735. Žena Svidník kontakt
736. Muž Svidník kontakt
737. Žena Svidník kontakt
738. Žena Svidník kontakt
739. Muž Svidník kontakt
740. Muž Svidník kontakt
741. Muž Svidník kontakt
742. Žena Stropkov kontakt
743. Muž Svidník kontakt
744. Žena Svidník kontakt
745. Žena Svidník kontakt
746. Muž Svidník kontakt
747. Žena Stropkov kontakt
748. Muž Stropkov kontakt
749. Muž Stropkov kontakt
750. Žena Stropkov kontakt
751. Muž Stropkov kontakt
752. Muž Svidník kontakt
753. Žena Stropkov kontakt
754. Muž Stropkov kontakt
755. Muž Stropkov kontakt
756. Muž Stropkov kontakt
757. Muž Stropkov kontakt
758. Muž Svidník kontakt
759. Muž Stropkov kontakt
760. Muž Stropkov kontakt
761. Žena Stropkov kontakt
762. Muž Stropkov kontakt
763. Muž Svidník kontakt
764. Žena Svidník kontakt
765. Muž Stropkov kontakt
766. Žena Svidník kontakt
767. Muž Svidník kontakt
768. Muž Stropkov kontakt
769. Muž Stropkov kontakt
770. Žena Svidník kontakt
771. Muž Svidník kontakt
772. Žena Stropkov kontakt
773. Žena Stropkov kontakt
774. Muž Svidník Česká republika
775. Muž Svidník kontakt
776. Muž Stropkov kontakt
777. Žena Svidník kontakt
778. Muž Svidník kontakt
779. Muž Svidník kontakt
780. Žena Svidník kontakt
781. Muž Stropkov kontakt
782. Žena Stropkov kontakt
783. Muž Svidník kontakt
784. Muž Svidník kontakt
785. Žena Svidník kontakt
786. Muž Svidník kontakt
787. Muž Svidník kontakt
788. Muž Svidník kontakt
789. Muž Svidník kontakt
790. Žena Svidník kontakt
791. Muž Svidník kontakt
792. Muž Svidník kontakt
793. Muž Svidník kontakt
794. Žena Stropkov kontakt
795. Žena Svidník kontakt
796. Muž Svidník kontakt
797. Žena Svidník kontakt
798. Muž Svidník kontakt
799. Muž Svidník kontakt
800. Muž Svidník kontakt
801. Žena Stropkov kontakt
802. Žena Svidník kontakt
803. Žena Svidník kontakt
804. Žena Svidník kontakt
805. Muž Svidník kontakt
806. Žena Svidník kontakt
807. Žena Svidník kontakt
808. Žena Svidník kontakt
809. Muž Svidník kontakt
810. Muž Svidník kontakt
811. Muž Svidník kontakt
812. Muž Svidník kontakt
813. Muž Svidník kontakt
814. Žena Svidník kontakt
815. Žena Svidník kontakt
816. Muž Stropkov kontakt
817. Žena Svidník kontakt
818. Muž Stropkov kontakt
819. Žena Svidník kontakt
820. Muž Svidník kontakt
821. Muž Svidník kontakt
822. Žena Svidník kontakt
823. Muž Stropkov kontakt
824. Muž Svidník kontakt
825. Žena Svidník kontakt
826. Muž Svidník kontakt
827. Žena Svidník kontakt
828. Muž Svidník kontakt
829. Muž Svidník kontakt
830. Muž Stropkov kontakt
831. Žena Stropkov kontakt
832. Muž Svidník kontakt
833. Žena Svidník kontakt
834. Muž Svidník kontakt
835. Žena Svidník kontakt
836. Žena Stropkov kontakt
837. Muž Svidník kontakt
838. Žena Svidník kontakt
839. Žena Svidník kontakt
840. Žena Svidník kontakt
841. Muž Svidník kontakt
842. Žena Stropkov kontakt
843. Žena Svidník kontakt
844. Žena Svidník kontakt
845. Žena Svidník kontakt
846. Žena Svidník kontakt
847. Žena Svidník kontakt
848. Muž Svidník kontakt
849. Žena Svidník kontakt
850. Žena Svidník kontakt
851. Žena Svidník kontakt
852. Muž Svidník kontakt
853. Žena Svidník kontakt
854. Žena Svidník kontakt
855. Žena Svidník kontakt
856. Muž Svidník kontakt
857. Muž Svidník kontakt
858. Muž Svidník kontakt
859. Žena Svidník kontakt
860. Žena Svidník kontakt
861. Muž Svidník kontakt
862. Žena Svidník kontakt
863. Žena Svidník kontakt
864. Žena Stropkov kontakt
865. Muž Stropkov kontakt
866. Muž Stropkov kontakt
867. Žena Stropkov kontakt
868. Žena Stropkov kontakt
869. Muž Stropkov kontakt
870. Žena Stropkov kontakt
871. Žena Stropkov kontakt
872. Muž Stropkov kontakt
873. Žena Stropkov kontakt
874. Žena Stropkov kontakt
875. Muž Svidník kontakt
876. Žena Svidník kontakt
877. Žena Svidník kontakt
878. Muž Svidník kontakt
879. Žena Svidník kontakt
880. Muž Svidník kontakt
881. Žena Stropkov kontakt
882. Žena Svidník kontakt
883. Žena Svidník kontakt
884. Muž Svidník kontakt
885. Muž Svidník kontakt
886. Žena Svidník kontakt
887. Muž Svidník kontakt
888. Žena Svidník kontakt
889. Muž Svidník kontakt
890. Žena Svidník kontakt
891. Žena Svidník kontakt
892. Muž Stropkov kontakt
893. Muž Svidník kontakt
894. Žena Svidník kontakt
895. Žena Svidník kontakt
896. Muž Svidník kontakt
897. Muž Svidník kontakt
898. Muž Svidník kontakt
899. Muž Svidník kontakt
900. Žena Svidník kontakt
901. Žena Svidník kontakt
902. Muž Stropkov kontakt
903. Muž Stropkov kontakt
904. Muž Stropkov kontakt
905. Žena Stropkov kontakt
906. Žena Stropkov kontakt
907. Žena Stropkov kontakt
908. Žena Stropkov kontakt
909. Muž Stropkov kontakt
910. Žena Stropkov kontakt
911. Žena Stropkov kontakt
912. Žena Stropkov kontakt
913. Muž Stropkov kontakt
914. Muž Stropkov kontakt
915. Žena Stropkov kontakt
916. Žena Stropkov kontakt
917. Muž Svidník kontakt
918. Žena Stropkov kontakt
919. Muž Stropkov kontakt
920. Muž Stropkov kontakt
921. Muž Stropkov kontakt
922. Muž Stropkov kontakt
923. Žena Svidník kontakt
924. Muž Svidník kontakt
925. Muž Svidník kontakt
926. Žena Svidník kontakt
927. Muž Svidník kontakt
928. Muž Svidník kontakt
929. Žena Svidník kontakt
930. Žena Svidník kontakt
931. Žena Svidník kontakt
932. Muž Svidník kontakt
933. Muž Svidník kontakt
934. Muž Svidník kontakt
935. Žena Svidník kontakt
936. Muž Svidník kontakt
937. Muž Svidník kontakt
938. Žena Svidník kontakt
939. Žena Svidník kontakt
940. Muž Svidník kontakt
941. Žena Svidník kontakt
942. Muž Svidník kontakt
943. Žena Svidník kontakt
944. Žena Svidník kontakt
945. Žena Svidník kontakt
946. Žena Svidník kontakt
947. Muž Svidník kontakt
948. Žena Svidník kontakt
949. Muž Svidník kontakt
950. Žena Svidník kontakt
951. Muž Svidník kontakt
952. Žena Svidník kontakt
953. Muž Svidník kontakt
954. Muž Svidník kontakt
955. Muž Stropkov kontakt
956. Muž Stropkov kontakt
957. Žena Stropkov kontakt
958. Žena Stropkov kontakt
959. Muž Stropkov kontakt
960. Žena Stropkov kontakt
961. Muž Stropkov kontakt
962. Žena Stropkov kontakt
963. Muž Stropkov kontakt
964. Muž Stropkov kontakt
965. Žena Svidník kontakt
966. Muž Svidník kontakt
967. Muž Svidník kontakt
968. Žena Svidník kontakt
969. Žena Svidník kontakt
970. Muž Svidník kontakt
971. Muž Svidník kontakt
972. Žena Svidník kontakt
973. Žena Svidník kontakt
974. Žena Svidník kontakt
975. Muž Svidník Česká republika
976. Muž Svidník Česká republika
977. Žena Svidník kontakt
978. Žena Svidník kontakt
979. Žena Stropkov kontakt
980. Muž Stropkov kontakt
981. Žena Stropkov kontakt
982. Muž Stropkov kontakt
983. Žena Stropkov kontakt
984. Žena Svidník kontakt
985. Žena Svidník kontakt
986. Žena Stropkov kontakt
987. Muž Stropkov kontakt
988. Žena Stropkov kontakt
989. Žena Stropkov kontakt
990. Žena Stropkov kontakt
991. Žena Stropkov kontakt
992. Žena Stropkov kontakt
993. Muž Stropkov Česká republika
994. Muž Stropkov kontakt
995. Muž Stropkov kontakt
996. Žena Stropkov kontakt
997. Muž Stropkov kontakt
998. Muž Stropkov kontakt
999. Muž Stropkov kontakt
1000. Muž Stropkov kontakt
1001. Muž Svidník kontakt
1002. Muž Svidník kontakt
1003. Žena Svidník kontakt
1004. Muž Svidník kontakt
1005. Žena Svidník kontakt
1006. Muž Stropkov kontakt
1007. Muž Svidník kontakt
1008. Muž Svidník kontakt
1009. Žena Svidník kontakt
1010. Žena Svidník kontakt
1011. Muž Svidník kontakt
1012. Žena Svidník kontakt
1013. Muž Svidník kontakt
1014. Žena Svidník kontakt
1015. Žena Svidník kontakt
1016. Muž Svidník kontakt
1017. Muž Svidník kontakt
1018. Muž Stropkov kontakt
1019. Muž Svidník kontakt
1020. Muž Svidník kontakt
1021. Žena Svidník kontakt
1022. Muž Svidník kontakt
1023. Muž Svidník kontakt
1024. Žena Svidník kontakt
1025. Muž Svidník kontakt
1026. Muž Svidník kontakt
1027. Muž Svidník kontakt
1028. Žena Svidník kontakt
1029. Žena Svidník kontakt
1030. Muž Stropkov kontakt
1031. Žena Stropkov kontakt
1032. Žena Svidník kontakt
1033. Žena Svidník kontakt
1034. Muž Svidník kontakt
1035. Muž Stropkov kontakt
1036. Žena Stropkov kontakt
1037. Muž Stropkov kontakt
1038. Žena Svidník kontakt
1039. Žena Svidník kontakt
1040. Muž Stropkov Česká republika
1041. Muž Stropkov Česká republika
1042. Žena Svidník kontakt
1043. Muž Stropkov Veľka Britania
1044. Žena Stropkov kontakt
1045. Žena Stropkov kontakt
1046. Muž Svidník kontakt
1047. Muž Svidník kontakt
1048. Žena Stropkov kontakt
1049. Muž Svidník kontakt
1050. Muž Svidník kontakt
1051. Žena Stropkov kontakt
1052. Žena Svidník kontakt
1053. Muž Stropkov kontakt
1054. Muž Svidník kontakt
1055. Muž Svidník kontakt
1056. Muž Stropkov kontakt
1057. Žena Stropkov kontakt
1058. Žena Svidník kontakt
1059. Muž Svidník kontakt
1060. Žena Svidník kontakt
1061. Muž Svidník kontakt
1062. Muž Svidník kontakt
1063. Muž Svidník kontakt
1064. Žena Svidník kontakt
1065. Muž Svidník kontakt
1066. Žena Stropkov kontakt
1067. Muž Stropkov kontakt
1068. Žena Stropkov kontakt
1069. Muž Stropkov kontakt
1070. Žena Svidník kontakt
1071. Žena Svidník kontakt
1072. Žena Svidník kontakt
1073. Žena Svidník kontakt
1074. Žena Svidník kontakt
1075. Muž Svidník kontakt
1076. Žena Stropkov kontakt
1077. Žena Svidník kontakt
1078. Muž Svidník kontakt
1079. Žena Svidník kontakt
1080. Žena Svidník kontakt
1081. Žena Svidník kontakt
1082. Muž Svidník kontakt
1083. Žena Svidník kontakt
1084. Žena Svidník kontakt
1085. Muž Svidník kontakt
1086. Žena Svidník kontakt
1087. Žena Svidník kontakt
1088. Žena Svidník kontakt
1089. Žena Stropkov kontakt
1090. Žena Svidník kontakt
1091. Muž Svidník kontakt
1092. Žena Svidník kontakt
1093. Muž Svidník kontakt
1094. Žena Svidník kontakt
1095. Žena Stropkov kontakt
1096. Žena Stropkov kontakt
1097. Muž Stropkov kontakt
1098. Žena Svidník kontakt
1099. Muž Svidník kontakt
1100. Žena Stropkov kontakt
1101. Muž Svidník kontakt
1102. Muž Svidník kontakt
1103. Žena Svidník kontakt
1104. Muž Svidník kontakt
1105. Muž Svidník kontakt
1106. Žena Stropkov kontakt
1107. Žena Svidník kontakt
1108. Žena Svidník kontakt
1109. Muž Svidník kontakt
1110. Žena Svidník kontakt
1111. Žena Svidník kontakt
1112. Žena Svidník kontakt
1113. Muž Svidník kontakt
1114. Žena Svidník kontakt
1115. Žena Svidník kontakt
1116. Žena Svidník kontakt
1117. Žena Svidník kontakt
1118. Muž Svidník kontakt
1119. Žena Stropkov kontakt
1120. Žena Svidník kontakt
1121. Žena Svidník kontakt
1122. Muž Svidník kontakt
1123. Žena Svidník kontakt
1124. Žena Svidník kontakt
1125. Muž Stropkov kontakt
1126. Žena Svidník kontakt
1127. Muž Stropkov kontakt
1128. Žena Stropkov kontakt
1129. Muž Stropkov kontakt
1130. Muž Stropkov kontakt
1131. Muž Stropkov kontakt
1132. Žena Stropkov kontakt
1133. Žena Stropkov kontakt
1134. Žena Stropkov kontakt
1135. Muž Stropkov kontakt
1136. Žena Stropkov kontakt
1137. Muž Stropkov kontakt
1138. Muž Stropkov kontakt
1139. Muž Stropkov kontakt
1140. Muž Stropkov kontakt
1141. Žena Svidník kontakt
1142. Muž Svidník kontakt
1143. Muž Svidník kontakt
1144. Muž Svidník kontakt
1145. Muž Svidník kontakt
1146. Muž Svidník kontakt
1147. Žena Svidník kontakt
1148. Žena Svidník kontakt
1149. Žena Stropkov kontakt
1150. Žena Stropkov kontakt
1151. Žena Stropkov kontakt
1152. Muž Stropkov kontakt
1153. Muž Stropkov kontakt
1154. Muž Svidník kontakt
1155. Muž Svidník kontakt
1156. Muž Stropkov kontakt
1157. Muž Stropkov kontakt
1158. Žena Svidník kontakt
1159. Muž Stropkov kontakt
1160. Muž Svidník kontakt
1161. Žena Stropkov kontakt
1162. Žena Stropkov kontakt
1163. Žena Stropkov kontakt
1164. Muž Stropkov kontakt
1165. Muž Stropkov kontakt
1166. Žena Stropkov kontakt
1167. Žena Stropkov kontakt
1168. Muž Stropkov kontakt
1169. Žena Svidník kontakt
1170. Muž Stropkov kontakt
1171. Muž Svidník kontakt
1172. Muž Stropkov kontakt
1173. Žena Stropkov kontakt
1174. Žena Svidník kontakt
1175. Muž Svidník kontakt
1176. Muž Svidník kontakt
1177. Muž Svidník kontakt
1178. Žena Svidník kontakt
1179. Žena Stropkov kontakt
1180. Žena Svidník kontakt
1181. Žena Svidník kontakt
1182. Muž Svidník kontakt
1183. Žena Stropkov kontakt
1184. Žena Svidník kontakt
1185. Muž Svidník kontakt
1186. Žena Svidník kontakt
1187. Žena Svidník kontakt
1188. Muž Svidník kontakt
1189. Muž Stropkov kontakt
1190. Žena Svidník kontakt
1191. Žena Svidník kontakt
1192. Žena Svidník kontakt
1193. Žena Svidník kontakt
1194. Muž Svidník kontakt
1195. Žena Svidník kontakt
1196. Muž Svidník kontakt
1197. Žena Svidník kontakt
1198. Muž Stropkov kontakt
1199. Muž Svidník kontakt
1200. Muž Svidník kontakt
1201. Žena Svidník kontakt
1202. Žena Svidník kontakt
1203. Žena Svidník kontakt
1204. Žena Stropkov kontakt
1205. Žena Stropkov kontakt
1206. Žena Svidník kontakt
1207. Muž Svidník kontakt
1208. Žena Svidník kontakt
1209. Muž Svidník kontakt
1210. Žena Svidník kontakt
1211. Žena Svidník kontakt
1212. Žena Svidník kontakt
1213. Muž Svidník kontakt
1214. Muž Stropkov kontakt
1215. Žena Svidník kontakt
1216. Žena Svidník kontakt
1217. Žena Svidník kontakt
1218. Muž Svidník kontakt
1219. Žena Svidník kontakt
1220. Muž Svidník kontakt
1221. Muž Stropkov kontakt
1222. Muž Stropkov kontakt
1223. Muž Svidník kontakt
1224. Muž Svidník kontakt
1225. Muž Svidník kontakt
1226. Žena Svidník kontakt
1227. Muž Svidník kontakt
1228. Muž Svidník kontakt
1229. Muž Svidník kontakt
1230. Žena Stropkov kontakt
1231. Žena Svidník kontakt
1232. Žena Svidník kontakt
1233. Žena Stropkov kontakt
1234. Žena Svidník kontakt
1235. Žena Svidník kontakt
1236. Muž Svidník kontakt
1237. Muž Svidník kontakt
1238. Žena Svidník kontakt
1239. Žena Svidník kontakt
1240. Žena Stropkov kontakt
1241. Muž Stropkov kontakt
1242. Muž Svidník kontakt
1243. Muž Svidník kontakt
1244. Žena Stropkov kontakt
1245. Žena Svidník kontakt
1246. Žena Stropkov kontakt
1247. Žena Stropkov kontakt
1248. Muž Svidník kontakt
1249. Žena Svidník kontakt
1250. Muž Svidník kontakt
1251. Žena Svidník kontakt
1252. Muž Svidník kontakt
1253. Žena Svidník kontakt
1254. Muž Svidník kontakt
1255. Muž Svidník kontakt
1256. Muž Svidník kontakt
1257. Žena Svidník kontakt
1258. Muž Svidník kontakt
1259. Muž Svidník kontakt
1260. Muž Svidník kontakt
1261. Muž Stropkov kontakt
1262. Muž Stropkov kontakt
1263. Muž Stropkov kontakt
1264. Muž Stropkov kontakt
1265. Muž Stropkov kontakt
1266. Žena Stropkov kontakt
1267. Žena Stropkov kontakt
1268. Muž Stropkov kontakt
1269. Muž Svidník kontakt
1270. Žena Svidník kontakt
1271. Muž Svidník kontakt
1272. Žena Svidník kontakt
1273. Muž Svidník Ukrajina
1274. Žena Svidník kontakt
1275. Žena Svidník kontakt
1276. Muž Svidník kontakt
1277. Muž Svidník kontakt
1278. Muž Svidník kontakt
1279. Žena Svidník kontakt
1280. Žena Svidník kontakt
1281. Muž Svidník kontakt
1282. Muž Svidník kontakt
1283. Muž Svidník kontakt
1284. Muž Svidník kontakt
1285. Žena Stropkov kontakt
1286. Muž Svidník kontakt
1287. Muž Stropkov kontakt
1288. Žena Svidník kontakt
1289. Muž Svidník kontakt
1290. Žena Stropkov kontakt
1291. Žena Stropkov kontakt
1292. Muž Stropkov kontakt
1293. Muž Stropkov kontakt
1294. Muž Svidník kontakt
1295. Žena Svidník kontakt
1296. Muž Svidník kontakt
1297. Žena Svidník kontakt
1298. Muž Svidník kontakt
1299. Muž Svidník kontakt
1300. Žena Svidník kontakt
1301. Žena Svidník kontakt
1302. Žena Svidník kontakt
1303. Muž Stropkov kontakt
1304. Žena Stropkov kontakt
1305. Žena Stropkov kontakt
1306. Muž Stropkov kontakt
1307. Žena Stropkov kontakt
1308. Žena Stropkov kontakt
1309. Muž Svidník kontakt
1310. Muž Svidník kontakt
1311. Žena Svidník kontakt
1312. Muž Svidník kontakt
1313. Muž Svidník kontakt
1314. Žena Svidník kontakt
1315. Muž Svidník kontakt
1316. Muž Svidník kontakt
1317. Muž Svidník kontakt
1318. Muž Svidník kontakt
1319. Muž Svidník kontakt
1320. Muž Svidník kontakt
1321. Žena Svidník kontakt
1322. Žena Svidník kontakt
1323. Žena Svidník kontakt
1324. Žena Stropkov kontakt
1325. Žena Svidník kontakt
1326. Žena Svidník kontakt
1327. Muž Svidník kontakt
1328. Žena Svidník kontakt
1329. Žena Stropkov kontakt
1330. Žena Svidník kontakt
1331. Žena Svidník kontakt
1332. Muž Svidník kontakt
1333. Žena Stropkov kontakt
1334. Muž Stropkov kontakt
1335. Muž Svidník kontakt
1336. Muž Svidník kontakt
1337. Žena Svidník kontakt
1338. Muž Stropkov kontakt
1339. Muž Stropkov kontakt
1340. Muž Stropkov kontakt
1341. Žena Stropkov kontakt
1342. Muž Svidník kontakt
1343. Žena Svidník kontakt
1344. Žena Svidník kontakt
1345. Žena Stropkov kontakt
1346. Žena Svidník kontakt
1347. Muž Svidník kontakt
1348. Muž Svidník kontakt
1349. Žena Svidník kontakt
1350. Muž Stropkov kontakt
1351. Žena Stropkov kontakt
1352. Žena Stropkov kontakt
1353. Muž Stropkov kontakt
1354. Žena Stropkov kontakt
1355. Žena Svidník kontakt
1356. Muž Svidník kontakt
1357. Muž Svidník kontakt
1358. Žena Stropkov kontakt
1359. Žena Stropkov kontakt
1360. Muž Stropkov kontakt
1361. Žena Stropkov kontakt
1362. Žena Svidník kontakt
1363. Muž Svidník kontakt
1364. Žena Svidník kontakt
1365. Žena Stropkov kontakt
1366. Muž Stropkov kontakt
1367. Žena Stropkov kontakt
1368. Žena Svidník kontakt
1369. Muž Svidník kontakt
1370. Muž Svidník kontakt
1371. Muž Svidník kontakt
1372. Muž Svidník kontakt
1373. Muž Stropkov kontakt
1374. Muž Svidník kontakt
1375. Muž Svidník kontakt
1376. Muž Svidník kontakt
1377. Muž Stropkov kontakt
1378. Žena Svidník kontakt
1379. Žena Svidník kontakt
1380. Žena Stropkov kontakt
1381. Žena Stropkov kontakt
1382. Muž Stropkov kontakt
1383. Muž Svidník kontakt
1384. Muž Svidník kontakt
1385. Žena Stropkov kontakt
1386. Žena Svidník kontakt
1387. Žena Svidník kontakt
1388. Muž Stropkov kontakt
1389. Žena Svidník kontakt
1390. Muž Svidník kontakt
1391. Žena Svidník kontakt
1392. Žena Svidník kontakt
1393. Muž Svidník kontakt
1394. Žena Svidník kontakt
1395. Žena Svidník kontakt
1396. Žena Svidník kontakt
1397. Muž Svidník kontakt
1398. Žena Svidník kontakt
1399. Muž Stropkov kontakt
1400. Žena Stropkov kontakt
1401. Muž Svidník kontakt
1402. Muž Stropkov kontakt
1403. Muž Stropkov kontakt
1404. Žena Stropkov kontakt
1405. Žena Svidník kontakt
1406. Muž Stropkov kontakt
1407. Žena Svidník kontakt
1408. Žena Svidník kontakt
1409. Muž Svidník kontakt
1410. Muž Svidník kontakt
1411. Muž Svidník kontakt
1412. Muž Svidník kontakt
1413. Muž Svidník kontakt
1414. Žena Stropkov kontakt
1415. Žena Svidník kontakt
1416. Muž Svidník kontakt
1417. Muž Svidník kontakt
1418. Žena Svidník kontakt
1419. Žena Svidník kontakt
1420. Muž Svidník kontakt
1421. Žena Svidník kontakt
1422. Žena Stropkov kontakt
1423. Žena Svidník kontakt
1424. Žena Svidník kontakt
1425. Muž Svidník kontakt
1426. Žena Svidník kontakt
1427. Muž Svidník kontakt
1428. Žena Stropkov kontakt
1429. Žena Svidník kontakt
1430. Žena Stropkov kontakt
1431. Žena Svidník kontakt
1432. Žena Svidník kontakt
1433. Žena Svidník kontakt
1434. Žena Svidník kontakt
1435. Muž Svidník kontakt
1436. Žena Svidník kontakt
1437. Muž Svidník kontakt
1438. Žena Svidník kontakt
1439. Muž Svidník kontakt
1440. Žena Svidník kontakt
1441. Žena Stropkov kontakt
1442. Žena Svidník kontakt
1443. Muž Svidník kontakt
1444. Žena Stropkov kontakt
1445. Žena Stropkov kontakt
1446. Žena Stropkov kontakt
1447. Muž Svidník kontakt
1448. Žena Stropkov kontakt
1449. Žena Svidník kontakt
1450. Žena Svidník kontakt
1451. Žena Stropkov kontakt
1452. Muž Stropkov kontakt
1453. Muž Stropkov kontakt
1454. Muž Stropkov kontakt
1455. Muž Stropkov kontakt
1456. Muž Stropkov kontakt
1457. Muž Stropkov kontakt
1458. Žena Stropkov kontakt
1459. Muž Stropkov kontakt
1460. Muž Stropkov kontakt
1461. Muž Stropkov kontakt
1462. Muž Stropkov kontakt
1463. Muž Stropkov kontakt
1464. Muž Stropkov kontakt
1465. Muž Stropkov kontakt
1466. Žena Stropkov kontakt
1467. Muž Stropkov kontakt
1468. Žena Stropkov kontakt
1469. Muž Stropkov kontakt
1470. Muž Stropkov kontakt
1471. Muž Stropkov kontakt
1472. Muž Stropkov kontakt
1473. Muž Stropkov kontakt
1474. Muž Stropkov kontakt
1475. Muž Stropkov kontakt
1476. Muž Stropkov kontakt
1477. Muž Stropkov kontakt
1478. Muž Stropkov kontakt
1479. Muž Stropkov kontakt
1480. Muž Stropkov kontakt
1481. Muž Stropkov kontakt
1482. Muž Stropkov kontakt
1483. Muž Stropkov kontakt
1484. Muž Stropkov kontakt
1485. Muž Stropkov kontakt
1486. Muž Stropkov kontakt
1487. Muž Stropkov kontakt
1488. Muž Stropkov kontakt
1489. Muž Stropkov kontakt
1490. Žena Stropkov kontakt
1491. Muž Stropkov kontakt
1492. Žena Stropkov kontakt
1493. Žena Stropkov kontakt
1494. Muž Stropkov kontakt
1495. Žena Stropkov kontakt
1496. Muž Stropkov kontakt
1497. Žena Stropkov kontakt
1498. Žena Svidník kontakt
1499. Muž Stropkov kontakt
1500. Žena Stropkov kontakt
1501. Žena Svidník kontakt
1502. Žena Svidník kontakt
1503. Muž Svidník kontakt
1504. Muž Stropkov kontakt
1505. Žena Stropkov kontakt
1506. Muž Svidník kontakt
1507. Muž Stropkov kontakt
1508. Žena Stropkov kontakt
1509. Žena Svidník kontakt
1510. Žena Stropkov kontakt
1511. Žena Stropkov kontakt
1512. Muž Stropkov kontakt
1513. Muž Stropkov kontakt
1514. Muž Svidník kontakt
1515. Muž Svidník kontakt
1516. Žena Svidník kontakt
1517. Muž Svidník kontakt
1518. Žena Svidník kontakt
1519. Muž Svidník kontakt
1520. Žena Svidník kontakt
1521. Žena Stropkov kontakt
1522. Žena Svidník kontakt
1523. Muž Svidník kontakt
1524. Žena Svidník kontakt
1525. Žena Svidník kontakt
1526. Muž Stropkov kontakt
1527. Žena Svidník kontakt
1528. Žena Svidník kontakt
1529. Muž Svidník kontakt
1530. Muž Stropkov kontakt
1531. Žena Svidník kontakt
1532. Žena Svidník kontakt
1533. Žena Svidník kontakt
1534. Muž Svidník kontakt
1535. Žena Svidník kontakt
1536. Žena Svidník kontakt
1537. Muž Svidník kontakt
1538. Muž Stropkov kontakt
1539. Žena Svidník kontakt
1540. Muž Svidník kontakt
1541. Muž Stropkov kontakt
1542. Muž Stropkov kontakt
1543. Žena Stropkov kontakt
1544. Muž Stropkov kontakt
1545. Žena Stropkov kontakt
1546. Muž Stropkov kontakt
1547. Žena Stropkov kontakt
1548. Žena Svidník kontakt
1549. Žena Svidník kontakt
1550. Žena Svidník kontakt
1551. Žena Svidník kontakt
1552. Žena Svidník kontakt
1553. Žena Svidník kontakt
1554. Muž Svidník kontakt
1555. Muž Stropkov kontakt
1556. Muž Stropkov kontakt
1557. Muž Stropkov kontakt
1558. Muž Svidník kontakt
1559. Žena Stropkov kontakt
1560. Žena Stropkov kontakt
1561. Muž Stropkov kontakt
1562. Muž Svidník kontakt
1563. Žena Svidník kontakt
1564. Muž Svidník kontakt
1565. Žena Svidník kontakt
1566. Muž Svidník kontakt
1567. Žena Stropkov kontakt
1568. Žena Stropkov kontakt
1569. Muž Stropkov kontakt
1570. Žena Stropkov kontakt
1571. Muž Svidník kontakt
1572. Muž Stropkov kontakt
1573. Žena Svidník kontakt
1574. Žena Stropkov kontakt
1575. Žena Stropkov kontakt
1576. Muž Stropkov kontakt
1577. Muž Stropkov kontakt
1578. Žena Stropkov kontakt
1579. Žena Stropkov kontakt
1580. Muž Svidník kontakt
1581. Žena Svidník kontakt
1582. Žena Stropkov kontakt
1583. Žena Stropkov kontakt
1584. Muž Stropkov kontakt
1585. Muž Stropkov kontakt
1586. Žena Stropkov kontakt
1587. Žena Svidník kontakt
1588. Žena Svidník kontakt
1589. Žena Svidník kontakt
1590. Muž Svidník kontakt
1591. Žena Svidník kontakt
1592. Žena Svidník kontakt
1593. Muž Stropkov kontakt
1594. Muž Stropkov kontakt
1595. Žena Stropkov kontakt
1596. Muž Stropkov kontakt
1597. Muž Stropkov kontakt
1598. Muž Stropkov kontakt
1599. Muž Stropkov kontakt
1600. Muž Stropkov kontakt
1601. Žena Stropkov kontakt
1602. Muž Stropkov kontakt
1603. Žena Stropkov kontakt
1604. Žena Stropkov kontakt
1605. Žena Stropkov kontakt
1606. Muž Stropkov kontakt
1607. Muž Stropkov kontakt
1608. Žena Stropkov kontakt
1609. Žena Stropkov kontakt
1610. Muž Stropkov kontakt
1611. Muž Stropkov kontakt
1612. Muž Stropkov kontakt
1613. Muž Stropkov kontakt
1614. Muž Stropkov kontakt
1615. Žena Stropkov kontakt
1616. Žena Stropkov kontakt
1617. Žena Stropkov kontakt
1618. Muž Stropkov kontakt
1619. Žena Stropkov kontakt
1620. Žena Stropkov kontakt
1621. Žena Stropkov kontakt
1622. Žena Stropkov kontakt
1623. Muž Svidník kontakt
1624. Muž Svidník kontakt
1625. Žena Svidník kontakt
1626. Žena Svidník kontakt
1627. Žena Svidník kontakt
1628. Muž Svidník kontakt
1629. Muž Svidník kontakt
1630. Muž Svidník kontakt
1631. Žena Svidník kontakt
1632. Žena Svidník kontakt
1633. Muž Svidník kontakt
1634. Žena Svidník kontakt
1635. Žena Svidník kontakt
1636. Žena Svidník kontakt
1637. Žena Svidník kontakt
1638. Žena Svidník kontakt
1639. Žena Svidník kontakt
1640. Muž Svidník kontakt
1641. Žena Svidník kontakt
1642. Muž Svidník kontakt
1643. Žena Svidník kontakt
1644. Žena Svidník kontakt
1645. Muž Svidník kontakt
1646. Muž Svidník kontakt
1647. Žena Stropkov kontakt
1648. Muž Stropkov kontakt
1649. Žena Stropkov kontakt
1650. Muž Stropkov kontakt
1651. Žena Stropkov kontakt
1652. Muž Svidník kontakt
1653. Žena Svidník kontakt
1654. Žena Svidník kontakt
1655. Žena Svidník kontakt
1656. Muž Svidník kontakt
1657. Žena Svidník kontakt
1658. Žena Svidník kontakt
1659. Muž Stropkov kontakt
1660. Muž Svidník kontakt
1661. Žena Svidník kontakt
1662. Žena Stropkov kontakt
1663. Muž Stropkov kontakt
1664. Muž Stropkov kontakt
1665. Žena Stropkov kontakt
1666. Muž Stropkov kontakt
1667. Muž Stropkov kontakt
1668. Žena Stropkov kontakt
1669. Žena Stropkov kontakt
1670. Muž Svidník kontakt
1671. Muž Svidník kontakt
1672. Žena Svidník kontakt
1673. Žena Svidník kontakt
1674. Žena Svidník kontakt
1675. Žena Svidník kontakt
1676. Žena Svidník kontakt
1677. Muž Svidník kontakt
1678. Muž Svidník kontakt
1679. Žena Svidník kontakt
1680. Žena Svidník kontakt
1681. Muž Svidník kontakt

Aktualizované 25.11.2020

 

P.č.  Pohlavie Okres Cestovateľská anamnéza
1. Muž Svidník Rakúsko
2. Muž Svidník Rakúsko
3. Muž Svidník Rakúsko
4. Muž Svidník kontakt
5. Muž Svidník kontakt
6. Žena Svidník kontakt
7. Muž Svidník Veľká Británia (karanténne stredisko)
8. Žena Stropkov Rakúsko
 9. Muž Svidník  Veľká Británia (karanténne stredisko)
 10.  Žena Stropkov Nemecko
 11.  Muž Svidník Česká republika (karanténne stredisko)
12. Žena Stropkov Rakúsko (karanténne stredisko)
13. Muž Svidník Belgicko (karanténne stredisko)
 14. Žena Svidník Veľká Británia
 15. Žena Svidník kontakt
 16. Muž Stropkov Kontakt
 17.  Muž Stropkov   
 18. Žena Svidník Kontakt
 19.
 Muž Stropkov   Ukrajina
 20. Muž Stropkov   Bulharsko
 21.  Žena Stropkov   Bulharsko
 22. Muž  Stropkov   Bulharsko
 23. Žena Stropkov  Ukrajina
 24.
Muž Svidník   Kontakt
 25.
Žena Svidník  Kontakt
26.
Žena Svidník Kontakt
27.
Žena Svidník  
28.
Muž  Stropkov  Kontakt 
29. Muž Svidník   Kontakt
 30.  Žena Svidník   Kontakt
31. Žena Svidník Kontakt
32. Žena Stropkov  
33. Muž Stropkov Kontakt
34. Žena Svidník Česká republika
35. Muž Svidník Ukrajina
36. Muž Svidník Svadba
37. Žena Svidník Svadba
38. Žena Stropkov Svadba
39. Muž Stropkov  Svadba
40. Žena Stropkov  Svadba
41. Muž Stropkov
Svadba
42. Žena Stropkov  Svadba
43. Žena Stropkov  Svadba
44. Žena Stropkov  Svadba
45. Žena Svidník Svadba
46. Muž Stropkov  Svadba
47. Žena Stropkov  Svadba
48. Žena Svidník  
49. Muž Svidník Svadba
50. Muž Stropkov  Svadba
51. Žena Svidník Svadba
52. Žena Svidník Svadba
53. Muž Svidník Svadba
54. Žena Svidník Svadba
55. Muž Svidník Svadba
56. Žena Stropkov  Svadba
57. Žena Svidník Svadba
58. Žena Svidník Svadba
59. Muž Svidník Svadba
60. Žena Svidník Svadba
61. Žena Stropkov  Svadba
62. Muž Svidník Svadba
63. Muž Svidník Svadba
64. Žena Stropkov  Svadba
65. Žena Stropkov  Svadba
 66. Žena Stropkov  Svadba
 67. Muž  Svidník Svadba
 68. Žena  Svidník  Svadba
69. Muž Svidník Svadba
70. Muž Svidník Svadba
71. Muž Svidník Svadba
72. Muž Svidník Svadba
73. Muž Svidník Svadba
74. Muž Svidník Svadba
75. Muž Svidník Svadba
76. Žena  Svidník Svadba
77. Muž Svidník Svadba
78. Žena  Svidník Svadba
79. Žena  Svidník Svadba
80. Muž Svidník Svadba
81. Muž Svidník Svadba
82. Muž Svidník Svadba
83. Muž Svidník Svadba
84. Žena  Svidník Svadba
85. Žena  Svidník Svadba
86. Muž Svidník Svadba
87. Muž Svidník Svadba
88. Muž Stropkov Svadba
89. Muž Stropkov Svadba
90. Žena  Svidník Svadba
91. Žena  Svidník Svadba
92. Muž Svidník Svadba
93. Žena  Svidník BA kontakt
94. Muž Svidník BA kontakt
95. Žena  Svidník BA kontakt
96. Žena  Svidník BA kontakt