OZNAM

Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR a vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku vstupovali len s rúškom na tvári.

  • Uprednostňujte využívanie telefonického a elektronického kontaktu pri získavaní informácii a potrebe konzultácii.
  • Žiadosť o rozhodnutie alebo záväzné stanovisko podávať elektronicky cez slovensko.sk alebo poštou.
  • Zákaz vstupu osobám s cestovateľskou anamnézou alebo pri kontakte s nakazenou osobou

 

 

Telefonický kontakt: 054/7880012

Email: sk.sekretariat@uvzsr.sk