Deň otvorených dverí – Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“

   

     V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční

 

dňa 24.10.2023 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva

kampane Zdravé pracoviská 2023-2025:

„Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“,

 

kde Vám odborní zamestnanci poskytnú poradenstvo v otázkach súvisiacich s:

  • posúdením zdravotných rizík súvisiacich s digitalizáciou, riziká a ich predchádzanie

 

Viac informácii o kampani  nájdete na  stránke https://healthy-workplaces.eu/sk.

 

Ing. Slávka Vasilenková, odd. PPL, RÚVZ Svidník