POZVÁNKA

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník v spolupráci

s Nemocnicou arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

 

Vás pozývajú pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku 2019 na akciu zameranú na odvykanie od fajčenia.

 

Heslom tohtoročnej kampane Svetového dňa bez tabaku je fajčenie a choroby dýchacích ciest – TBC, rakovina pľúc, astma a chronická obštrukčná choroba pľúc.

 

Akcia bude prebiehať 31.5.2019 od 8,00 hodiny vo vestibule Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., kde bude pre Vás pripravené:

  • meranie oxidu uhoľnatého prístrojom Smokerlyzer,
  • meranie vitálnej kapacity pľúc spirometrom,
  • informácie a poradenstvo na tému škodlivosti fajčenia tabaku, odvykania od fajčenia a pasívnej inhalácie tabakového dymu, zdravotno-výchovný materiál,
  • vyšetrenie celkového cholesterolu, HDL – (dobrého) cholesterolu v krvi,
  • meranie tlaku krvi a pulzu,
  • odborné poradenstvo a zdravotno-výchovné materiály zamerané na zmenu životného štýlu, ktorá by viedla k zníženiu rizika srdcovo-cievnych chorôb,
  • ako si správne umývať ruky a odskúšať si účinnosť vykonávanej dezinfekcie pod UV lampou.

 

Využite príležitosť, príďte sa vyšetriť a poradiť. Vyšetrenie a poradenstvo je bezplatné.