Prichádza obdobie detských úrazov

     Svet, v ktorom sa dieťa pohybuje, je prispôsobený pre potreby dospelého človeka. Malé deti tieto riziká nepoznajú, nevedia sa chrániť, nevedia predvídať a výsledkom môže byť vážny úraz. Počas letných mesiacov rastie počet detských úrazov, a to napriek tomu, že prázdniny by mali byť pre deti časom oddychu a zábavy. Jazda na bicykli, lozenie po skalách, pobyt pri vode, či u starých rodičov – nebezpečenstvo číha všade. Mnohým zraneniam sa dá vyhnúť vhodnou prevenciou.

     V Slovenskej republike priemerne ročne zomrie kvôli úrazom viac ako 100 detí a mladistvých do 19 rokov, približne 1 000 detí a mladistvých sa zraní tak, že majú trvalé následky, 10 000 detí je hospitalizovaných a celkovo sa zraní približne 150 000 detí. Vychádzajúc z tejto nelichotivej štatistiky chceme upozorniť na hlavné prázdninové riziká a možnosti ako predísť alebo aspoň znížiť úrazovosť detí.

 

 1. Ako predchádzať utopeniu ?

·        Nepreceňujte svoje schopnosti.
·        Rešpektujte zákazy kúpania.
·        Neplávajte hneď po jedle.
·        Do neznámej vody nikdy neskáčte hlavičku (hrozí poranenie chrbtice).
·        Do vody nevchádzajte rozhorúčení, treba sa postupne ochladiť.
·        Vodnú plochu opustite ešte pred dažďom, búrkou.

 

***

 

2. Úpal, prehriatie 

Spôsobuje ho vysoká teplota prostredia.

Prejavy: potenie, malátnosť, bolesť hlavy, smäd, kŕče svalov, búšenie srdca, horúca, červená pokožka, teplota nad 40 stupňov, bezvedomie  – ihneď voláme RZP !

Prvá pomoc: postihnutého vyzliecť, uložiť na chladné miesto, zabaliť do mokrej plachty, pri zvracaní obrátiť nabok.

***

3. Cestná premávka 

·        Nehrajte sa v blízkosti ciest a železníc.
·        Nevybiehajte spoza stojacich vozidiel.
·        Používajte cyklistickú  prilbu – znižuje riziko zranenia hlavy až o 85 %.
·        Po chodníku sa chodí vpravo.
·        Ak je chodník súčasťou cesty, musíte ísť vždy po ňom.

 

***

4 . Pády 
·        Pri športe sa nepreceňujte. 
·        Používajte vhodnú obuv, chrániče.
·        Nehrajte sa na opustených miestach – stavby, strechy.
·        Pozor na detské ihriská v zlom technickom stave.
·        Poranenú ruku, nohu treba znehybniť – jeden kĺb nad a jeden kĺb pod miestom maximálnej bolesti priviazaním ku zdravej nohe.
·        Poranenú ruku dajte do závesu z trojrohej šatky.

 

A na záver: nezabúdajte dodržiavať pitný režim, chrániť si hlavu šiltovkou/klobúkom, používať krémy s UV faktorom a nosiť slnečné okuliare.

Ako úrazom predchádzať? Každý rodič by mal viesť deti k tomu, aby dbali na prevenciu a mysleli na možné nebezpečenstvo vopred. Je dobré, ak väčšie deti poznajú základné pravidlá prvej pomoci. Samozrejme, vždy platí, že deti majú k úrazu privolať dospelého človeka.

 

Dôležité telefónne čísla:
112 – Linka tiesňového volania
150 – Hasiči
155 – Rýchla zdravotnícka pomoc
158 – Polícia
159 – Mestská polícia

 

Spracoval: odd. EPZaVZ