Svetový deň Alzheimerovej choroby

Milióny ľudí vo svete trpia epidémiou Alzheimerovej choroby. Mnohí ju považujú za sprievodný jav starnutia a sú presvedčení o tom, že neexistuje žiadna prevencia ani liečba. 

Alzheimerova choroba je ochorenie mozgu a najčastejšia príčina demencie. Aj keď sa vyskytuje vo vyššom veku, nie je možné ju považovať za normálnu súčasť procesu starnutia. Môže sa rozvinúť aj u osôb mladších ako 65 rokov.  Alzheimerova choroba sa s postupom času zhoršuje. Takéto ochorenie, ktorého príznaky sú s plynutím času závažnejšie, sa odborne označuje ako progresívne ochorenie. Napríklad ťažkosti s pamäťou môžu byť na začiatku mierne, v konečnom štádiu ochorenia sú natoľko rozsiahle, že znemožňujú človeku s demenciou sledovať rozhovor, pretože si nepamätá, o čom rozhovor je.

 

Medzi časté príznaky, ktoré by sme si mali všímať, patrí najmä:

 • Zhoršovanie pamäti, ktoré narušuje schopnosť plniť jednodu­ché úlohy každodenného života.
 • Časté opakovanie otázok, problémy s formulovaním viet.
 • Časté zmeny nálad a správania, nezáujem o okolitý svet.
 • Ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné miesta, neschop­nosť ich potom nájsť.
 • Zlá orientácia v známom prostredí — problém trafiť domov.
 • Časová dezorientácia — obmedzenie schopnosti zapamätať si aktuálny deň či rok.

 

Pokiaľ vedieme život prospievajúci nášmu mozgu, môže to pomôcť znižovať riziko demencie. Všeobecným pravidlom je: čo je dobré pre srdce, je dobré pre mozog, a teda o obe by sme sa mali starať prostredníctvom vyváženej stravy, pravidelným pohybom a rozumovými cvičeniami. Dokazujú to aj aktuálne výskumy. Podľa nich dokážeme znížiť riziko rozvoja demencie, keď si osvojíme zdravý životný štýl. Väčšina toho, čo je potrebné spraviť zahŕňa jednoduché aktivity, ktoré je možné vykonávať v každodennom živote.

 

Ako je možné redukovať ri­ziko rozvoja demencie.

 1. Starajte sa o svoje srdce — Fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, diabetes a obezita, všetky tieto faktory ničia cievy. Zvyšujú riziko infarktu i cievnej mozgovej príhody. Výskum uká­zal, že tieto faktory môžu taktiež zvýšiť pravdepodobnosť rozvoja demencie neskôr v živote. Týmto problémom je možné predchá­dzať zdravým životným štýlom a je ich možné efektívne liečiť po­kiaľ sa u človeka vyskytnú.
 2. Buďte fyzicky aktívny — Fyzická aktivita a cvičenie môžu pomáhať kontrolovať krvný tlak a váhu, rovnako tak aj redukovať riziko dia­betu 2. typu a niektorých foriem rakoviny. Existujú dôkazy, kto­ré naznačujú, že fyzická aktivita môže pomáhať redukovať riziko rozvoja demencie. Dobrou správou je, že byť fyzicky aktívny nám pomáha cítiť sa lepšie. Navyše ide o aktivitu, ktorá sa dá robiť v spoločnosti priateľov a rodiny.
 3. Zdravo sa stravujte — Jedlo je palivom pre telo i mozog. Môžeme ho udržať dobre fungujúci zdravou a vyváženou stravou. Niekto­ré výsledky ukazujú, že stredomorská strava bohatá na ovocie, obilniny, ryby, strukoviny a zeleninu pomáha znižovať riziko de­mencie. Zatiaľ čo je potrebných viac štúdií zaoberajúcich sa po­zitívnym vplyvom špecifickej stravy alebo doplnkov stravy, dnes vieme, že tučné a priemyselne spracovávané jedlo, ktoré je bo­haté na nasýtené tuky, cukry a soľ je spájané s vysokým rizikom srdcových chorôb a preto je lepšie sa mu vyhýbať.
 4. Stimulujte svoj mozog — Stimulovanie mozgu novými aktivitami môže pomáhať vytvárať nové mozgové bunky a upevňovať spo­jenia medzi nimi. Toto môže brániť rozvoju Alzheimerovej choro­by a iných typov demencií. Stimulovaním mozgu sa môžete na­učiť mnohé nové veci, tak prečo sa nezačať učiť nový cudzí jazyk alebo začať nové hobby alebo šport?
 5. Buďte sociálne aktívny — Sociálne aktivity môžu byť rovnako prospešné pre mozog, pretože stimulujú našu mozgovú rezervu, pričom pomáhajú znižovať riziko demencie a depresie. Skúste si spraviť čas na priateľov a rodinu, môžete taktiež kombinovať tie­to aktivity s fyzickým alebo mentálnym cvičením prostredníctvom športu alebo spoločných záujmov.

 

Pamätajte, že nikdy nie je neskoro s akýmikoľvek zmenami!

 

Spracovalo odd. EPZaVZ