Svetový deň boja proti AIDS – 1. december

Svetový deň boja proti AIDS, ktorý si každoročne pripomíname 1.decembra, spája ľudí z celého sveta, aby sa zvýšilo povedomie o HIV/AIDS a prejavila sa medzinárodná solidarita.

Tento deň je príležitosťou podporiť prevenciu, liečbu a starostlivosť o pacientov s HIV/AIDS.

Už niekoľko rokov  na Svetový deň boja proti AIDS sa pracovnici Regionálnych úradov verejného zdravotníctva snažia interaktívnym projektom ,,Hrou proti AIDS“ oboznámiť študentov s ochorením. Mladí ľudia sa dozvedia o rizikách  prenosu a možnostiach ochrany pred HIV, ako aj ďalšími  pohlavne prenosnými infekciami, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom  a tiež o  ochrane pred nežiaducim otehotnením. Tento projekt ich motivuje  premýšľať o vlastných postojoch  a správaní  sa v možných rizikových situáciách.

Aj tento rok sa naši zamestnanci  v priateľskej atmosfére, s úsmevom i vážne stretli so žiakmi 3.ročnika na Gymnáziu v Stropkove, kde sa snažili poskytnúť informácie  mládeži iným spôsobom ako prednáškami, t.j. hrou.

Spracoval: oddelenie EPZaVkZ