Svetový deň obezity 2023

Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy.

 

      Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. vyhlásili začiatkom mesiaca marec 2023 celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity.

     Výzvu do súťaže obdržali všetky základné školy v okrese Svidník a Stropkov. Žiaci a pedagógovia základných škôl sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorá s týmto dňom súvisí.

Téma súťaže pre 1. stupeň ZŠ:

Ako trieda mali vizuálne zaujímavo spracovať tému zdravej desiaty. Zamerať sa na to, čo je vhodné jesť na desiatu každý deň a naopak aj na to, čo by bolo dobré zo svojej desiaty vyradiť.

Téma súťaže pre 2. stupeň ZŠ: 

Ako trieda vymyslieť originálnu aktivitu, ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity.

 

Súťaž prebieha v troch kolách.

  1. kolo: Prvé je kolo regionálne, kde regionálne úrady verejného zdravotníctva vyberú 36 víťazov za celé Slovensko. Víťazi postúpia do krajského kola.
  2. kolo: V druhom krajskom kole spoznáme 8 víťazov, ktorí postúpia do celoslovenského tretieho kola.
  3. kolo: V celoslovenskom kole sa určí úplný víťaz súťaže, ktorý získa ako cenu praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola, tému zaujímavého semináru si v triede budete môcť vybrať sami z tejto ponuky: https://skutocnezdravaskola.sk/pre-ziakov.

 

     Súťažné práce boli rozmanité, zaujímavé a plné nápadov. Výber bol vskutku náročný, pretože každá jedna práca je svojím spôsobom výnimočná a nie je možné určiť, ktorá je tou najkrajšou alebo najlepšou.

V regionálnom kole sa  na víťaznom mieste umiestnili žiaci :                  

1. A triedy zo Základnej školy, Ul. karpatská 803/11 Svidník.

Víťazovi blahoželáme a všetkým, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili ešte raz ďakujeme a veríme, že sa zapoja aj nabudúce.

Spracovalo oddelenie PZaVkZ, RÚVZ Svidník