„Svetový deň srdca 2019“

     Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 26.september ako „Svetový deň srdca“, ktorý  si pripomíname od roku 2000 s podporou  Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, Svetovej federácie pre zdravé srdce (WHF) a UNESCA.

 

     Téma tohtoročnej kampane sa nesie v hesle ,, Poznáte svoje riziko?“.  

 

     Cieľom tohto dňa je, aby si ľudia uvedomili, že srdcovo – cievne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia osôb na celom svete. Medzi rizikové faktory patrí vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi a obezita. Najefektívnejšou a najdôležitejšou cestou je primárna prevencia, a to úprava životného štýlu a eliminovanie nepriaznivých škodlivých faktorov.

     V nasledujúcich dňoch môžu návštevníci na mnohých miestach konzultovať svoje zdravotné problémy s lekármi rôznej odbornosti. Je tiež organizované veľké množstvo vzdelávacích podujatí a rozdaných mnoho edukačných materiálov vzťahujúcich sa k problematike chorôb srdca.

     Aj pri príležitosti Svetového dňa srdca sa môžete zúčastniť preventívnych vyšetrení v poradni zdravia, a tým spoznať svoje riziko  srdcovo-cievnych ochorení.

     Odborní pracovníci v poradni zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku vykonávajú preventívne vyšetrenia na zistenie rizikových faktorov v prevencii srdcovocievnych ochorení a zdôrazňujú dôležitosť primárnej prevencie individuálnym poradenstvom, vyšetrením biochemických parametrov s prístrojom Reflotron, meraním krvného tlaku, BMI a bazálneho metabolizmu. Vyšetrenie klientov bude zamerané na podporu zdravia a na prevenciu rizikových faktorov v prevencii srdcovocievnych ochorení. Odborné poradenstvo spolu s vyšetreniami je bezplatné.