SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA

     Každoročne na 7. apríla pripadá Svetový deň zdravia. Tento deň je organizovaný so snahou pravidelného upriamovania pozornosti na témy týkajúce sa zdravia, ako i so snahou riešiť výzvy, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť zdravie ľudí v súčasnosti ako aj ľudí budúcich generácií. Z toho dôvodu je tohtoročnou témou „ZDRAVIE PRE VŠETKÝCH“. V zmysle tohtoročného hesla a v súvislosti s oslavami 30. výročia založenia prvej poradne zdravia na Slovensku náš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku si Vás dovoľuje pozvať v dňoch 11.04.2023 (utorok) až 13.04.2023 (štvrtok) v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. do Poradne zdravia na „Týždeň otvorených dverí“.
     PRÍĎTE SI K NÁM DO PORADNE ZDRAVIA (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sovietskych hrdinov 79, Svidník) zmerať celkový cholesterol a cukor z kvapky krvi z prsta, odmeriame Vám aj tlak krvi, ako aj množstvo telesného a viscerálneho (vnútrobrušného) tuku a kostrového svalstva. Po zhodnotení výsledkov Vám následne poskytneme individuálne odborné poradenstvo.
Na vyšetrenie je nevyhnuté prísť nalačno, deň pred vyšetrením sa neodporúča konzumovať vyprážané, mastné a sladké jedlá. V deň vyšetrenia je vhodné piť čistú vodu príp. nesladený čaj. V prípade ak užívate pravidelne lieky (napr. od vysokého krvného tlaku a i.), odporúčame ráno lieky užiť a zapiť ich čistou vodou.

V súvislosti s týmto svetovým dňom, sme okrem iného pre Vás pripravili aj iné zdravotno-výchovné a poradenské aktivity.

 

 • Aktivita: Vstupné vyšetrenia pre klientov poradne optimalizácie pohybovej aktivity.
  Miesto konania: Poradňa zdravia RÚVZ Svidník
  Dátum a čas konania: 11.4.2023
 • Aktivita: Zdravie hrou – beseda – zdravý životný štýl, cvičenie, pohybové aktivity a hry, výtvarné aktivity pre žiakov.
  Miesto konania: Základná škola Havaj
  Dátum a čas konania: 14.4.2023
 • Aktivita: Zdravý životný štýl – beseda.
  Miesto konania: Základná škola Chotča
  Dátum a čas konania: 14.4.2023
 • Aktivita: Zdravý životný štýl u seniorov – beseda.
  Miesto konania: Klub dôchodcov Svidník
  Dátum a čas konania: 13.4.2023 o 13,30 hod.

Svetový deň zdravia – plagát