Svetový deň zdravia

7. apríl 2019

     Zdravie človeka je dar, od ktorého závisí kvalita života, a preto je našou prvoradou úlohou chrániť si ho. Každoročne na 7. apríla pripadá Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO = World Healthy Organization), a ktorým si pripomíname vznik WHO v roku 1948.  V tento deň sa uskutočňujú celosvetové podujatia zamerané na danú vyhlasovanú tému. Téma Svetového dňa zdravia sa každoročne mení. Upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť.

     Tento rok je témou Svetového dňa zdravia: Univerzálne zdravotné poistenie: pre každého a všade („Universal health coverage: everyone, everywhere).          

     Cieľom tejto kampane je pomôcť ľuďom lepšie pochopiť, čo všeobecné zdravotné poistenie znamená – aké služby a podpora by mali byť dostupné a kde.

 

     Všeobecné zdravotné poistenie by malo byť prístupné pre všetkých ľudí a všetky komunity. Malo by zabezpečiť kvalitné zdravotné služby každému a všade, kde ich potrebujú bez toho, aby ľudia utrpeli finančné ťažkosti. Zahŕňa celé spektrum služieb potrebných počas celého života – od podpory zdravia po prevenciu, liečbu, rehabilitáciu a paliatívnu starostlivosť – a je najlepšie založené na silnom systéme primárnej zdravotnej starostlivosti. Dôležitú úlohu v kampani budú zohrávať zdravotnícki pracovníci, najmä na úrovni primárnej zdravotnej starostlivosti.

 

     Kampaň tiež predstavuje príležitosť pre ministrov zdravotníctva a iných vládnych činiteľov, aby sa zaviazali k prijatiu opatrení na riešenie nedostatkov vo všeobecnom zdravotnom poistení vo svojich krajinách, ako aj na zdôraznenie pokroku, ktorý sa už dosiahol.

 

     Univerzálne zdravotné poistenie je pre WHO cieľom číslo jedna. Kľúčom k jeho dosiahnutiu je zabezpečiť, aby každý mohol získať starostlivosť, ktorú potrebuje, keď ju potrebuje, priamo v srdci komunity.

 

     Pokrok sa dosiahol v krajinách vo všetkých regiónoch sveta. Milióny ľudí však stále nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti. Sú nútení vybrať si medzi zdravotnou starostlivosťou a inými dennými výdavkami, ako sú potraviny, oblečenie a dokonca aj domov.  To je dôvod, prečo sa WHO zameriava na všeobecné zdravotné poistenie tohtoročného Svetového dňa zdravia.