Elektronické podanie žiadosti

Postup:

 1. Vyberte si tlačivo na žiadosť:
  1. žiadosť o vydanie rozhodnutie (.pdf) alebo záväzného stanoviska (.pdf)
  2. Žiadosť o odbornú spôsobilosť
  3. Vzdanie sa odvolania
  4. oznámenie o začatí prevádzky
 2. Formulár žiadosti uložte do svojho PC, vyplňte ho a uložte zmeny.
 3. Choďte na www.slovensko.sk
 4. Všeobecná agenda – zvoľte poskytovateľa služby – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
 5. Prejsť na službu
 6. Vyzvú Vás na prihlásenie sa do Vašej elektronickej schránky
 7. Po prihlásení sa zobrazí formulár Všeobecnej agendy
 8. Vyplňte formulár a do prílohy nahrajte uložený súbor so žiadosťou (format .pdf) a potrebné prílohy k žiadosti
 9. Nezabudnite nahrať prílohy na server
 10. Nahratú žiadosť podpísať (KEP)
 11. Skontrolovať či, bola žiadosť podpísaná (zmení sa typ prípony z .pdf na .asice) a odoslať

Poznámka: Ak Váš prehliadač nepodporuje automatické vypĺňanie formulárov, tak si žiadosť najprv uložte do svojho PC a otvorte v bežnom PDF prehliadači, napr.: Acrobat Reader.