Vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky:

  • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hridnov 79, 089 01 Svidník,
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
  • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb: portálu elektronických služieb

Vzor žiadosti

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 646 kB).

K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva (pdf, 250 kB).

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti o vydanie rozhodnutia budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.