Úradná tabuľa

Doručenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o uložení písomnosti v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – MOM

Vydané povolenia na mobilné odberové miesta

 

Vyhlášky vydané ÚVZ SR a RÚVZ Svidník vo Vestníku vlády SR:

2022

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 35/2022 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 33/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 32/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 31/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 29/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 28/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 27/2022 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 26/2022 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 25/2022 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 24/2022 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 22/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 21/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 20/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 19/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 18/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 17/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 16/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 15/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 14/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 13/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 12/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 11/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 10/2022 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 7/2022 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 6/2022 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 5/2022 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 4/2022 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 3/2022 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 2/2022 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 1/2022 vo Vestníku vlády SR

2021

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 312/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 311/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 310/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 309/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 307/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 306/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 301/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 290/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 289/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška RÚVZ Svidník čiastka 284/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 268/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 264/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 263/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 262/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 261/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 260/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 259/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 258/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 257/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 257/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 254/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 253/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 252/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 250/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 247/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 244/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 241/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 240/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 239/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 238/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 237/2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 236 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 234 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 233 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 231 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 227 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 226 2021 vo Vestníku vláda SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 223 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 219 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 218 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 217 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 216 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 212 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 208 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 207 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 206 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 205 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 204 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 203 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 202 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 200 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 199 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 197 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 196 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 195 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 194 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 187 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 186 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 176 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 175 2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_51_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_46_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_40_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_26_2021 vo Vesníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_21_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_19_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_16_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_8_2021 Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_4_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_2_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_38_2020 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_36_2020 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_33_2020 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_31_2020 vo Vestníku Vlády SR

Vyhláška RÚVZ Svidník čiastka_30_2020 vo vestníku Vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_29_2020 vo vestníku Vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_26_2020 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_23_2020 vo vestníku Vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_22_2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 21 2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_20_2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_19_2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_17_2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_16_2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 14/2020 vo vestníku vlády SR

Vyhlášky ÚVZ SR čiastka_11_2020 vo vestníku vlády SR

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie – úhrada nákladov

Prevádzka: Balkánska zmrzlina, Sovietskych hrdinov, 089 01 Svidník

Prevádzkovateľ: Albina Markaj, Dukelská 59/66, 087 01 Giraltovce

Vyvesené: 15.10.2018 – 29.10.2018

 

Rozhodnutie na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky

Skúšobná prevádzka: „Skamat Interiér – Drevárska výroba“, Ul. čat. Nebiljaka 406, 089 01 Svidník,

Žiadateľ: Skamat Interiér s.r.o., Sov. hrdinov 165, 089 01 Svidník

Vyvesené: 9.2.2018 – 23.2.2018

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do skúšobnej prevádzky

Skúšobná prevádzka: „Drevárska výroba“, Ul. čat. Nebiljaka 406, 089 01 Svidník,

Žiadateľ: Skamat Interiér s.r.o., Sov. hrdinov 165, 089 01 Svidník

Vyvesené: 19.1.2018 – 2.2.2018

 

Rozhodnutie – uvedenie priestorov „Reštaurácia Vermex“ do prevádzky

Prevádzka: „Reštaurácia Vermex“, Sov. hrdinov 167, 089 01 Svidník, schválenie prevádzkového poriadku uvedeného zariadenia,

Žiadateľ: Vermex, s.r.o., Karpatská 743/2, 089 01 Svidník

Vyvesené: 19.12.2017 – 3.01.2018

 

Rozhodnutie o prerušení správneho konania

Prevádzka: „Reštaurácia Vermex“, Sov. hrdinov 167, 089 01 Svidník
Žiadateľ: VERMEX s.r.o., Karpatská 743/2, 089 01 Svidník
Vyvesené: 15.12.2017 – 2.01.2018