Vymeň cigaretu za jablko

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý bol 31.5.2023 sme zorganizovali akciu pre klientov a zamestnancov nemocnice vo Svidníku. Nemocnica arm. gen. Ľ. Svobodu  nám poskytla priestory v bývalej knižnici, kde sme v čase od 8,00 – 11,00 hod. poskytovali:

  • meranie oxidu uhoľnatého v dychu prístrojom Smokerlyzer,
  • meranie vitálnej kapacity pľúc spirometrom,
  • vyšetrenie celkového cholesterolu, glukózy v krvi,
  • meranie tlaku krvi a pulzu,
  • meranie telesného a viscerálneho tuku, kostrového svalstva, vyšetrenie bazálneho
    metabolizmu, BMI,
  • informácie a poradenstvo na tému škodlivosti fajčenia a zmenu životného štýlu,
  • zdravotno-výchovné materiály z vlastnej produkcie,

Súčasťou bola aj ukážka správnej techniky umývania rúk a následne kontrola pomocou UV lampy.

Akcia sa stretla s veľkým ohlasom, zúčastnilo sa jej 74 ľudí. Odmenou bolo jabĺčko, ktoré každý zúčastnený dostal. Naším cieľom bolo zvýšiť povedomie v oblasti zdravotnej výchovy a poskytnúť informácie, ako konkrétne možno predchádzať závislosti od tabaku a tým znižovať zdravotné následky a škody, ktoré súvisia s užívaním tabakových a súvisiacich výrobkov.

Ako sa hovorí, najlepší spôsob, ako prestať fajčiť, je nikdy nezačať.

Spracovalo oddelenie PZaVkZ, RÚVZ so sídlom vo Svidníku