Zhodnotenie jedálnych lístkov na vybraných základných školách

     Pestrosť podávanej stravy v školských stravovacích zariadeniach je dôležitým kritériom pre optimálny psychomotorický vývin detí. Projekt ,,Hodnotenie jedálnych lístkov MŠ a ZŠ“ sa sústredil na analýzu situácie v súvislosti s dodržiavaním všeobecných zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania detí.
     V roku 2022 boli do projektu vybrané 3 základné školy. Z každej ZŠ boli vyhodnotené 2 mesačné lístky, jeden za mesiac marec a jeden za mesiac máj, spolu bolo podľa predloženej metodiky vyhodnotených 6 mesačných jedálnych lístkov.

Pri riešení projektu bolo zistené:

  • Pozitívne hodnotíme nezaradzovanie údeného mäsa, údenín a epidemiologicky rizikových potravín do jedálneho lístka.
  • Navrhujeme v rámci obedov zvýšiť frekvenciu podávania bezmäsitých jedál, najmä strukovinových, čerstvej a tepelne upravenej zeleniny.
  • Ako veľký nedostatok hodnotíme nízku frekvenciu alebo až absenciu podávania jedál z rýb v jedálnom lístku.
  • Naopak je potrebné znížiť frekvenciu podávania sladkých jedál a sladených nápojov.
  • V niektorých školských jedálňach bola zistená aj nízka frekvencia podávania obilninových závariek do polievky, podávanie cestovín a obilnín, ktoré sú prospešné pre tráviaci systém.

Veríme, že realizácia projektu prinesie zlepšenie efektívnosti, pestrosti jedálnych lístkov a zdravia pre našich najmenších.

 

Spracoval: Odd. HDaM RÚVZ Svidník